פרקליטות מחוז תל אביב הגישה לבית משפט השלום בתל אביב כתב אישום נגד חברת בלאור בע"מ, חברת ג'יפ עבודות פיתוח ובניין בע"מ ושישה נאשמים נוספים בגין גרימת מותו ברשלנות של מאיר פלשתייב ז"ל (21 במותו), שנפגע מנפילת קרש מאתר בנייה בברחוב האצ"ל בחולון.

על פי כתב האישום, ב-4 ביולי 2018, סמוך לשעה 10:18, עסקו שני עובדים באתר בפירוק טפסה (תבנית כבדה ליציקה) של מרפסת בקומה השמינית, במסגרת בניית מרפסות בפרוייקט תמ"א 38. עבודת פירוק הטפסה באתר התבצעה, לטענת הפרקליטות, מבלי שנעשה שימוש ברשתות למניעת נפילת חפצים או באמצעים אחרים למניעת התמוטטות מקרית של חלקי הטפסות, מבלי שנקטו בזהירות הנדרשת כדי למנוע נפילת קרשים.

במהלך עבודת הטפסנות נפלו קרשים אשר שימשו חלק מהטפסה, מהקומה השמינית אל תחתית הבניין.  באותה שעה רכב פלשתייב ז"ל על אופניו במדרכה הסמוכה, ונפגע מהקרשים. הוא פונה לבית החולים איכילוב כשהוא פצוע באורח אנוש ומותו נקבע בסמוך לאחר מכן.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

באתר, שחברת בלאור הייתה הקבלן המבצע בו, לא מונה מנהל בטיחות בניגוד לחוק ובניגוד להוראות החוזה שנחתם בין החברה ליזמים ועד דיירי הבניין. בין הנאשמים גם שני בעליה של החברה, מיכאל אולוביץ (69) ודימיטרי בלכבסקי (71), כמו גם המנהל שהיה מעורב בחתימת החוזה מול הדיירים ובבקשת היתר הבנייה מהוועדה המקומית לתכנון ובניה, מיכאל גלוזמן (55). מלבדם, מואשמת גם חברת ג'יפ עבודות פיתוח ובניין בע"מ ובעליה גרגורי פולישצ'וק (58). החברה נשכרה כקבלן משנה לביצוע בניית המרפסות, והעסיקה את שני העובדים  טלעת קאמש (40) ומחמד דראמנה (51) אף הם בין הנאשמים.

"התאונה ומותו של המנוח נגרמו כתוצאה ממעשיהם וממחדליהם של הנאשמים כמפורט להלן" נכתב בכתב האישום, "חברת בלאור, אורלוביץ ובלכבסקי לא מינו מנהל עבודה בהתאם לדרישות תקנות הבטיחות בעבודה ובניגוד להסכמים ולא פיקחו בעצמם על עבודות הבניה כמתחייב מהם, כל הנאשמים לא נקטו מידה סבירה של זהירות וקפידה למניעת הסכנה הנשקפת מנפילת קרשים ולא דאגו לפרק כל קרש בנפרד, כך שהייתה נמנעת נפילת  הקרש מחוץ למרפסות וכן התרשלו בכך שלא השתמשו ברשתות למניעת נפילת חפצים ולא נקטו באמצעים אחרים למניעת התמוטטות מקרית של חלקי הטפסות."

עוד נכתב כי "בנוסף, החברות, אורלוביץ, בלכבסקי, גלוזמן ופולישצ'וק לא נקטו באמצעים למניעת נפילת חפצים, לא וידאו שלא יושלכו חומרים מגובה ולא בנו גגון סוכך מעל מעבר הולכי רגל וזאת בניגוד למתחייב מהם על פי היתר הבניה. אורלוביץ, בלכבסקי, גלוזמן ופולישצ'וק לא הדריכו כיאות את העובדים בכלל ואת אבו קאמש ודראמנה בפרט בנוגע לסיכונים באתר בניגוד לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה."

בין ועד דיירי הבניין לחברת בלאור נחתם הסכם לביצוע פרוייקט התמ"א, בתמורתו סוכם כי ישלמו לחברה 1.5 מיליון שקלים. ההסכם כלל גם התחייבות כי סידורי הבטיחות באתר יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו; כי העבודות תנוהלנה על-ידי מנהל עבודה מוסמך ואחראי בטיחות מאושר מטעם הקבלן ועל ידי בעלי מקצוע מיומנים למלאכות השונות; הקבלן התחייב לספק על חשבונו גידור שילוט ושאר מצעי בטיחות באתר; והבהיר כי לצורך ביצוע העבודות הקבלן רואה את עצמו בלבד כמבצע הבנייה ומנהל העבודה ונוטל על עצמו את כל החובות המוטלות על מבצע הבניה ומנהל העבודה לפי התקנות והפקודות.

בנוסף, בתנאי ההיתר שניתן לגלוזרמן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בחולון לביצוע תוספות המרפסות צוין בין היתר, כי על הקבלן להקים גדר בטיחות לפני תחילת העבודה באתר וכי בנוסף, יבנה גגון סוכך מעל מעברי הולכי רגל במידת הצורך. גלוזמן הצהיר בפני הוועדה המקומית כי הוא ממנה את חברת בלאור לשמש כקבלן המבצע ואילו זו התחייבה לבצע את עבודות הבניה על פי ההיתר ועל פי דין. בהמשך חתמו חברת בלאור וחברת ג'יפ על "הסכם לביצוע עבודה בקבלנות משנה", במסגרתו סוכם בין היתר כי חברת ג'יפ תבצע את עבודות השיפוצים בהתאם ובכפוף לדיני בטיחות שונים. בתקופה  הרלוונטית לכתב האישום ובהתאם להסכמים,  ביצעו חברת בלאור וחברת ג'יפ,  את עבודות בניית  המרפסות, בשתי חזיתות באתר, והיו בעלות השליטה בפועל על הנעשה באתר.

מלבד פלשתייב ז"ל, נהרגה בפברואר 2018 גם  נטע רוטמן ז"ל, בת 52 תושבת ת"א, בעת ששהתה ברכב במגרש חנייה בכפר סבא, לאחר שחלק ממנוף שפעל באתר בנייה סמוך, נפל על הרכב. זאת לצד 39 עובדים שנהרגו באותה השנה באתרי הבניה.

 

את תגובת החברות לא ניתן היה להשיג.