מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.4% בחודש נובמבר 2019, בהשוואה לאוקטובר, כך על פי נתונים שפרסמה היום (ראשון) הלמ"ס. במקביל, מחירי הדירות ממשיכים לטפס: מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים ספטמבר – אוקטובר 2019, לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אוגוסט וספטמבר השנה, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-0.6 אחוז.

לעלייה הנמוכה בשנה צפויה להיות השפעה על גודל התקציב ההמשכי אתו תפתח שנת 2020, עד שתוקם ממשלה ויעבור תקציב. על פי חוק מחושב התקציב כגודל תקציב 2019 בתוספת השינוי במדד. שבכל חודש רשאי יהיה כל משרד להוציא את הסכום שהוציא בשנה שעבר חלקי 12 – בתוספת השינוי במדד.

מתחילת השנה עלו מדד המחירים לצרכן מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה ב-0.6% כל אחד ומדד המחירים לצרכן ללא דיור עלה ב-0.3%.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה ירד אף הוא ב-0.4% והגיע לרמת מדד של 101.0 נקודות. מדד המחירים לצרכן ללא דיור ירד ב-0.5% והגיע לרמת מדד של 100.2 נקודות ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ירד ב-0.3% והגיע לרמת מדד של 100.7 נקודות.

ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפי ירקות ופירות טריים 4.2%, הנעלה 2.1%, תחבורה 1.1% וריהוט וציוד לבית 0.9%.

בשנים עשר החודשים האחרונים (נובמבר 2019 לעומת נובמבר 2018) עלו מדד המחירים לצרכן ומדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות ב-0.3%, מדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלה ב-0.6%; לעומתם מדד המחירים לצרכן ללא דיור ירד ב-0.1%.

בחודש נובמבר 2019 מדד המחירים לצרכן בניכוי עונתיות נותר ללא שינוי; לעומתו מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור בניכוי עונתיות ירד ב-0.2% ומדד המחירים לצרכן ללא דיור בניכוי עונתיות ירד ב-0.1%.

על פי נתוני המגמה לתקופה שבין אוגוסט 2019 – נובמבר 2019, הקצב השנתי של מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי; לעומתו קצב הירידה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא דיור הגיע ל-0.6% וקצב הירידה השנתי של מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות וללא דיור הגיע ל-0.9%.

מדד המחירים לצרכן הוא מדד המשקף את העלייה או הירידה ביוקר החיים בחודש הקודם. את המדד מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, והוא מפורסם בתאריך ה-15 בכל חודש, ומתייחס לנתונים מהחודש הקודם. שינויים חדים במדד יכולים להביא את בנק ישראל, שאחד מתפקידיו המרכזיים הוא לשמור על יציבות המחירים, לנקוט בצעדים במטרה לאזן את המחירים.

בתחילת 2019 עדכנה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את המשקלות של כל אחד מסעיפי ההוצאה לפיהן מחושב מדד המחירים לצרכן. בכדי לחשב את המדד נדרש הלמ"ס להעריך את סך ההוצאה החודשי הממוצע למשק בית בישראל, ולבחון את העלייה או הירידה בכל אחד מרכיבי הסל כחלק מההוצאה הכוללת. בכדי שהמדד יהיה מדויק ככל הניתן, מעדכן הלמ"ס אחת לשנתיים את מבנה המשקלות של כל אחד מסעיפי ההוצאה בהתאם לממוצע ההוצאה של משקי הבית בישראל בשנתיים האחרונות.