אחרי שנתיים של ירידה, קצב גדילת החוב של הישראלים שלא לצורכי דיור חזר לעלות: מדו"ח הרבעוני שפרסם בנק ישראל עולה כי "החוב הצרכני" של משקי הבית בישראל, כלומר החוב שלא משמש לרכישת דירה, גדל בשיעור של 1.6% ברבעון האחרון ועמד על 202 מיליארד שקלים. מדובר בשינוי מגמה בהשוואה לשנתיים האחרונות, בהן קצב גידול החוב ירד.

נתון החוב שאינו לצורכי דיור הוא משמעותי מכיוון שהוא מבטא חובות לכיסוי הוצאות שוטפות. ב-2013 החלה עלייה עקבית בקצב הגידול של חובות משקי הבית, שהייתה רובה גידול בצמיחה של האשראי הצרכני השוטף. עם זאת, מאז שנת 2017 החל לרדת קצב הגידול של החובות השוטפים, לעומת עלייה בקצב הגידול של החובות לדיור. מהדו"ח עולה כי בשנת 2019 חזר קצב הגידול של חובות משקי הבית לעלות כתוצאה מגידול בחובות לצרכים שוטפים.

שני נתונים מעניינים נוספים הנוגע לחוב הצרכני נוגעים למבנה החוב ומקורו: בבנק ישראל מציינים כי חלה ירידה בחוב בצורה של עו"ש שלילי – מינוס בבנק. בבנק ישראל מייחסים לנתון זה משמעות חיובית – יותר מהחוב של משקי הבית יוצא בצורת הלוואות מסודרות. לצד זאת, בולטת עלייה בהלוואות שלא מבנקים ובעיקר מחברות כרטיסי אשראי. החוב לחברות האשראי גדל מתחילת השנה בשיעור של 12.7%.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

סה"כ החוב  של משקי הבית, כולל הלוואות לדיור, עומד על כ-581 מיליארד שקלים.  מהנתונים עולה כי מאז שנת 2015 צמח שיעור חובות משקי הבית ב- 22.5%, וב-4.3% מתחילת שנת 2019.

מנגד, החוב של המגזר העסקי קטן ברביע השלישי של השנה לראשונה מזה שנתיים בכ-5 מיליארד שקל (-0.5) לרמה של 945 מיליארד שקלים. חלק מהירדה בחוב נובעת מייסוף משמעותי בשער החליפין של הקל, שהקטין את השווי של החוב הנקוב במט"ח.

יו"ר גשר, ח"כ אורלי לוי אבקסיס הגיבה לנתוני חובות משקי הבית ואמרה כי "כשהמדינה מקצצת בשירותים הציבוריים, האזרחים משלמים על זה מכיסם ונכנסים לחובות. לזה אני קוראת כלכלה חלשה ואנטי חברתית".

"מי שמנסה להרדים את הציבור הישראלי באמירות על כלכלתה החזקה של ישראל, מזלזל באזרחים שיודעים בדיוק על מה הם נאלצים לשלם" אומרת לוי-אבקסיס, "המדינה מקצצת עוד ועוד בשירותים הציבוריים והחברתיים בישראל וגורמת למצב בו האזרחים נאלצים לממן את אלו באופן פרטי, תוך שהם נכנסים לחובות עצומים"

"איך ניתן לדבר על כלכלה חזקה כאשר רואים את הנתונים החריגים האלה שהגיעו לשיא של 202 מיליארד שקלים? האם כאשר מחשבים את עוצמתה הכלכלית של ישראל לא מתייחסים כלל למצבם הכלכלי של אזרחיה? ממשלת ישראל גרמה לקריסה של השירותים החברתיים ובמקביל להעצמת החובות של האזרחים" אמרה אבקסיס.

"ישראל צריכה תכנית כוללת לשיקום השירותים החברתיים בה, החל מרווחה ועד בריאות. לאזרחי ישראל מגיע לקבל שירותים ציבוריים ברמה גבוהה, ואת זה אנחנו רוצים לשנות. כשניכנס לממשלה נדרוש ליישם את התכנית הכלכלית-חברתית שלנו ולהחזיר לאזרחי ישראל את מה שמגיע להם" אומרת לוי-אבקסיס.​