עלייה של 8% בדיווחים על התעללות בקטינים בשנת 2018 – כך עולה מהדו"ח השנתי של העו"סים לפי חוק הנוער במשרד העבודה והרווחה. לפי הדו"ח, ב-2018 התקבלו 50,976 דיווחים על התעללות בקטינים לעומת 47,447 בשנת 2017 ו-48,203 בשנת 2016. מדובר בדיווחים מאזרחים ומבעלי תפקידים שמתקבלים אצל העובדים הסוציאליים לפי חוק הנוער, הפועלים במסגרת חוק הגנה על קטינים וחסרי ישע.

במשרד הרווחה מציינים 30 שנה לעיגונה בחוק של החובה לדווח עלך פגיעה בקטינים. ב-1989 קבע המחוקק לראשונה כי אדם שנחשף לפגיעה בקטין או בחסר ישע על ידי האחראי עליו מחויב לדווח על כך לפקיד סעד או למשטרה בהקדם האפשרי. החוק מגדיר ארבעה סוגים שונים של חובת הדיווח: חובת דיווח המחייבת כל אזרח, חובת דיווח המחייבת נושאי תפקיד שנחשפו לחשד עבירה עקב עיסוקם או תפקידם, חובת דיווח המחייבת את האחראי על הקטין או על חסר הישע וחובת דיווח מיוחדת המחייבת מנהל או איש צוות במסגרת חינוכית או טיפולית אחרת.

מעל 70% מהפגיעות המדווחות בקטינים נעשות בידי בן משפחה, כ-25% מהדיווחים הם בגין התעללות פיזית, 22% מהדיווחים נגעו לקטינים עם מוגבלות, 20% מהדיווחים הועברו לטיפול משטרת ישראל.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

במדינת ישראל פועלים 722 עו"סים לפי חוק הנוער במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות ותפקידם לפעול בכל מקרה שבו נודע על ילדים אשר נפגעו מאלימות פיסית, מינית או מהזנחה קשה. מהדו"ח עולה עוד כי העו"סים העבירו לטיפול המשטרה 10,403 מהמקרים שעליהם חלה חובת הדיווח. 1,710 מקרים הוגשו לוועדת פטור מדיווח למשטרה. כל היתר טופלו במסגרת השירותים הקיימים בקהילה במחלקה לשירותים חברתיים, או במסגרות חוץ ביתיות או משפחות אומנה שמשרד הרווחה מפעיל.

רוב הנפגעים – בנים

הסיבות לדיווח: מספר הדיווחים הגבוה ביותר היה בגין הזנחה – 14,342 (30.6%), התעללות פיזית 11,633 (24.8%), התעללות מינית 5,461 (11.7%) והתעללות רגשית 3,425 (7.3%).

הזנחה היא מצב מתמשך המתאפיין בהיעדר יכולת של האחראי על הקטין לספק לו מענה לצרכיו הבסיסיים, להגן עליו, לספק לו נגישות לשירותי בריאות וחינוך ולספק לו צרכים רגשיים בסיסיים באופן כזה שעלול להוביל לפגיעה בבריאותו ובהתפתחותו התקינה.

מהדו"ח עולה כי מרבית הפגיעות בקטינים מתרחשות במרחב שאמור להיות הבטוח ביותר עבורם ועל ידי האנשים שאמורים לדאוג להם –  ב-71% מהמקרים הפוגע הוא אחראי בתוך המשפחה וב-4.1% מהמקרים הפוגע הוא אחראי מחוץ למשפחה. בנים חשופים יותר לפגיעה – 53.1% מהמקרים היו של פגיעה בבנים לעומת 46.9% בבנות.

חמישית מכלל הפגיעות – בבעלי מוגבלויות

מהשוואה בין המחוזות עולה שמספר הדיווחים הגבוה ביותר היה במחוז ירושלים (32.2% מכלל הדיווחים) למרות שלא מדובר במחוז הגדול ביותר. אחוז הדיווחים במחוז מרכז עומד על 27.5%, בצפון 26.9% ואחוז הדיווחים הנמוך ביותר נמצא במחוז דרום (13.3%).

הדו"ח חושף גם שיעור מדאיג של דיווחים על חשד לפגיעה בקטינים עם מוגבלויות – 11,404 מקרים שמהווים 22.4% מכלל הדיווחים. דיווחים נוספים הגיעו בנושאים הבאים: ב-2018 דווח על 731 מקרים של התמכרויות קטינים (1.6%), 792 על נוער שמעורב בפלילים (1.7%) ו-1,176 מהדיווחים עסקו בניסיונות אובדניים של קטינים (2.5%). מהדו"ח עולה כי בשנת 2018 הוצאו 2,303 קטינים מחוץ למשמורת האחראים עליהם והועברו בצו בית משפט למסגרות חוץ ביתיות כגון פנימיות, אומנה ועוד.

בשנים האחרונות המשרד ממשיך לקדם, מדיניות של טיפול בקהילה ובחלק מהמקרים הצווים מאפשרים לקטינים פיקוח והשגחת עו"ס לחוק הנוער, כאשר הקטין נשאר בקרב משפחתו ומתקיימת לגבי הקטין ומשפחתו תכנית טיפול שנקבעה ומיושמת בקהילה.

חוה לוי, עו"ס ראשית לחוק הנוער: "השנה אנו מציינים 30 שנים לתיקון בחוק שהגדיר את חובת הדיווח – המחייבת כל אדם ואנשי מקצוע, כולל אנשי טיפול, רפואה וחינוך לדווח על פגיעה בקטין אם קיים חשד לכך. לאורך השנים אנו רואים עלייה מתמדת בכמות הדיווחים, במקום בו מקיימים את החובה החוקית. דבר זה מאפשר לעו"סים לפי חוק הנוער להגיע אל הקטינים הסובלים מהזנחה והתעללות ולהעניק הגנה וטיפול.  נמשיך ונשקיע באיתור בזיהוי ילדים נפגעים בקרב אנשי מקצוע שמתוקף תפקידם עוסקים בילדים על מנת לקיים משימה חשובה זו ובשלבים מוקדמים ככל הניתן.

"עו"סים לפי חוק הנוער עוסקים במלאכת ההגנה על קטינים ונוער ברמות סיכון גבוה לאורך כל שעות היממה ובמשך כל השנה, לעיתים תוך סיכון אישי. עבודתם המסורה ומחויבותם מאפשרת לקטינים הנזקקים לכך חיים מוגנים וקבלת טיפול המותאם לצרכיהם הרגשיים, נפשיים, ההתפתחותיים והחינוכיים, בין אם בקרב המשפחה והקהילה ובין אם בתכניות חוץ ביתיות".