דבר העובדים בארץ ישראל
menu
יום שני ט"ו באייר תשפ"ב 16.05.22
23°תל אביב
  • 23°ירושלים
  • 23°תל אביב
  • 20°חיפה
  • 23°אשדוד
  • 26°באר שבע
  • 33°אילת
  • 29°טבריה
  • 22°צפת
  • 26°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
עוני

דורכים במקום / דו"ח העוני: גם ב-2018 אחד מ-5 ישראלים עני, עלייה קלה באי השוויון

שיעור העוני בישראל נותר מהגבוהים במדינות המפותחות, והיא בין שתי המדינות המובילות בעוני של ילדים | במוסד לביטוח לאומי מציינים את העלייה בשכר המינימום כגורם שמנע את התרחבות העוני, וקוראים להצמיד את קצבאות הזיקנה לשכר הממוצע

עובד נקיון. ארכיון. (פלאש90)
טל כרמון
טל כרמון
כתבת רווחה
צרו קשר עם המערכת:

גם בשנת 2018, אחד מכל חמישה ישראלים חי בעוני – כך עולה מדו"ח העוני של המוסד לביטוח לאומי שפורסם היום (שלישי). לפי הדו"ח, בשנת 2018 חיו בעוני 1,810,500 ישראלים, המהווים 21.2% מהאוכלוסיה – שיעור זהה לשנת 2017. עוד עולה מהנתונים כי 469,400 משפחות חיות בעוני, מתוכן 841,700 ילדים עניים – עלייה של 0.4 נקודות האחוז ביחס ל-2017. קו העוני בישראל (המחושב כמחצית ההכנסה החציונית) עמד בשנת 2018 על הכנסה של 2,875 שקלים לחודש לנפש תקנית, עלייה ריאלית של 4.1% משנת 2017.

על אף השיפורים במימדי העוני והאי-שוויון, גם ב-2018 מוסיפה ישראל להיות בין המדינות ה'מובילות' בשיעור העוני של נפשות ובין שתי המדינות הגבוהות בשיעור העוני של ילדים בקרבן. ההשוואה הבינלאומית מלמדת גם שהשפעת המדיניות על חילוץ מעוני נמוכה בישראל בהשוואה למדינות המפותחות.

עוד עולה מהנתונים כי לאחר שנים כמעט רצופות של ירידה במדד ג'יני לאי-שוויון בישראל, המדד לפי ההכנסה הפנויה עלה ב-1.1%, ולפי ההכנסה הכלכלית הוא עלה ב-1.3%. מאז תחילת המילניום ירד מדד ג'יני לפי הכנסה כלכלית בשיעור מצטבר של כ-10%. בראיה בינלאומית ירידת המדד בעבר לא הספיקה כדי לשפר את מצבה היחסי בנושא אי-שוויון. זה הורע ב-2018 , וכעת ישראל ניצבת עם מדד ג'יני הגבוה בכ10% מהמדד הממוצע במדינות המפותחות, לעומת מרחק של 5% ב-2017.

עליית שכר המינימום מנעה את הרחבת העוני

במוסד לביטוח לאומי מציינים כי היציבות במימדי העוני היא בעיקר תוצאה של השינויים החיוביים בתעסוקה ובשכר, לרבות הגידול המשמעותי בשכר המינימום בשנת 2018, כמו גם בשנים שמאז 2015. כזכור, שכר המינימום בישראל עלה ב-1,000 ש"ח, בין השנים 2015 ל-2018, בעקבות מאבק של ההסתדרות והסכם עם ארגוני המעסיקים שזכה לאישור הממשלה. עם זאת גם ב-2018, בדומה ל-2017, חולצו 35.4% מהמשפחות מעוני בעקבות תשלומי הקצבאות, שהפחיתו גם את אי השוויון בשיעור של 23.4%.

יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד: "המהלך הקודם שהובילה ההסתדרות להעלאת שכר המינימום הוכיח עצמו ותרם לעליית ההכנסה הריאלית ולירידה באי-שוויון, ונוכח הנתונים המצערים שהוצגו היום בדו"ח העוני, אין לי ספק שנדרשת עלייה נוספת בשכר העובדים המוחלשים שתביא גם לשיפור בממדי העוני"

מעמד הביניים מצטמצם

הנתונים שפורסמו צריכים להדאיג את כלל הציבור הישראלי, ומצביעים על הרעה במצבן של שכבות הביניים. לצד הטבה במצבם של 'חמישוני הקצה' – החמישון התחתון והחמישון העליון, הכנסות משקי הבית בחמישונים שמייצגים את מעמד הביניים הצטמצמו. במקביל, הצטמצם במעט חלקו של מעמד הביניים ב-2018 בהשוואה ל-2017.

ירידה קלה בשיעור העוני בקרב משפחות עובדות

תחולת העוני של משפחות עובדות הוסיפה לרדת גם ב-2018 (לאחר ירידה ב-2017), מ-12.6% ב-2017 ל-12.3% ב-2018. עם זאת, בקרב משפחות עם שני מפרנסים ויותר עלתה תחולת העוני מ5.0% ל-5.6% בין שתי השנים, כחלק ממגמה ארוכת טווח. עומק העוני של משפחות עובדות ירד בשתי הקבוצות – בשיעור של כ-6% אצל משפחות עם מפרנס אחד ובכ-5% אצל משפחות עם שני מפרנסים. חלקן של המשפחות העובדות בכלל האוכלוסייה הענייה נותר ב-2018 ללא שינוי – 5.55%.

ב-2018 תחולת העוני של המשפחות שאינן עובדות בגיל העבודה ירדה – מ-75.7% ל-71.0%.  גם חלקה באוכלוסייה החיה בעוני הוסיף לרדת בכ-6% ב-2018. בנוסף לירידה בתחולת העוני ירדה גם חומרת העוני של משפחות אלה בכ-6% בין שתי השנים. עם זאת משקלן של משפחות אלה המהוות רק כ-4% מסך האוכלוסייה עלתה במהירות – לשיעור של כ-17% מהאוכלוסייה הענייה, ורמת העוני שלהן שעלתה בשנים האחרונות ונותרה עצומה גם לאחר הירידה ב-2018,  גבוהה פי 3-4 מזו של האוכלוסייה הכללית.

מהדו"ח עולה כי תחולת העוני של משפחות הנמדדת לפי ההכנסה הכלכלית (שמקורה בשווקים, בניכוי התערבות הממשלה) ירדה מ-28.4% ב-2017 ל-27.8% ב-2018 ונותרה ללא שינוי בקרב האוכלוסייה שאינה כוללת את ערביי מזרח ירושלים.

עלייה קלה בשיעור הילדים החיים בעוני

בשיעור הילדים החיים בעוני חלה עלייה, מ- 29.6% ב-2017 ל-30.0% ב-2018. תחולת העוני של משפחות עם ילדים המהוות למעלה ממחצית מסך המשפחות העניות, ירדה במעט בין שתי השנים מ-21.6% ל-21.4%. גם המדדים לעומק העוני ולחומרת העוני ירדו בין שתי השנים, בכ-5% וב-7% בהתאמה. לעומת זאת הייתה עלייה בממדי העוני של משפחות גדולות (4 ילדים ויותר) ומשפחות חד-הוריות.

ירידה בתחולת העוני בקרב עולים

תחולת העוני של עולים ירדה במידה ניכרת ב-2018, מרמה של 18.4% בשנת 2017 ל-16.0% בשנת 2018, לאחר מגמת ירידה רצופה לאורך השנים האחרונות למעט 2017. עם זאת, המדד לעומק העוני עלה בכ-3% ואילו המדד לחומרת העוני נותר ללא שינוי.

קשישים: הקיטוב גדל, שיעורי העוני עלו

הדו"ח מצביע על עלייה במספר הקשישים עניים ובהיקפי העוני בקרב קשישים. לפי הנתונים, תחולת העוני של משפחות שבראשן קשיש/ים עלתה ל-23.4% ב-2018 (מ-21.8% ב-2017 ) ותחולת העוני של נפשות קשישות עלתה אף היא מ-17.2% ל-18.8% בין שתי השנים. זאת ועוד: המדד לעומק העוני עלה מ-27.7% ל-32%, כלומר, הכנסתן של המשפחות העניות שבראשן קשיש התרחקה מקו העוני ביותר מ-4 נקודות אחוז נוספות. גם חומרת העוני לפי מדד FGT עלתה.

אנשים אוכלים בבית תמחוי. למצולמים אין קשר לכתבה. ארכיון. (פלאש90)

יצוין כי העלייה בעוני בקרב הקשישים באה על רקע הטבה אבסולוטית במצבם: ההכנסה הפנויה לנפש תקנית במשפחותיהם עלתה בשיעור של כ-6% – מעל לשיעור בכלל האוכלוסייה, כך שעליית רמת החיים של קשישים הייתה גבוהה מזו שבכלל החברה. בביטוח הלאומי מסבירים זאת בכך שרמת האי-שוויון בין משפחות הקשישים עלתה באופן חד – מדד ג'יני לאי-שוויון של משפחות הקשישים נסק ב-11% ב-2018. המשמעות היא שהקיטוב בין משפחות קשישים מעוטות הכנסה למשפחות בעלות הכנסה גבוהה עלה, וכך למרות הטבה כללית במצבם, שיעורי העוני שלהם גבוהים יותר.

הסבר נוסף לשינוי לרעה במצב האוכלוסייה הקשישה עם הכנסות נמוכות נובע בחלקו מעלייה בהכנסות שמקורן בשוק העבודה, שלה שותפים גם קשישים עובדים. מהנתונים עולה כי הכנסתם מעבודה של קשישים עובדים צמחה בשיעור חד של כ-%13 ב-2018. כלומר, על מנת שלא לחיות בעוני, קשישים לאחר גיל פרישה נאלצים להמשיך לעבוד.

מנכ"ל הביטוח הלאומי מאיר שפיגלר: "הביטוח הלאומי תומך בהצמדת קצבאות אזרח ותיק לשכר הממוצע במשק ולא למדד כפי שקורה היום. השינוי מתבקש בעיקר לנוכח תוחלת החיים העולה, בעבור כמיליון אזרחים ותיקים שמחובתנו כחברה לוודא שהם חיים בכבוד"

בביטוח הלאומי מציינים כי בשנת 2018 יזמה הממשלה שני מהלכים כדי למנוע החמרה במצב הקשישים: הראשון הוא הגדלה של תוספת השלמת ההכנסה של קצבאות זקנה ושאירים, לאחר הגדלות שחלו בקצבאות אלה בסוף שנת 2015. מטרת ההגדלה היתה לקרב את קצבת הזקנה כולל השלמת הכנסה אל קו העוני, תוך התחשבות בגודל משק הבית (יחידים וזוגות).

המהלך השני היה הגדלת תוספת הוותק למקבלי הקצבאות, שהחלה להיות משולמת ב-2018 החל מהשנה התשיעית (לעומת תשלום רק מהשנה העשירית, כפי שהיה לפני השינוי). בעוד שהגדלת השלמת ההכנסה מיטיבה רק עם מי שחסכונותיו והפנסיה שלו אינם מספיקים לקיום בסיסי, המהלך השני הוא אוניברסלי ולכן מיטיב עם כלל האוכלוסייה הקשישה.

גברים ונשים: הפערים התרחבו

בחינת תחולת העוני לפי קבוצות מגדר מעלה כי הפער המגדרי בין נשים לגברים התרחב בכנקודת אחוז שלמה בין שתי השנים: בעוד תחולת העוני של נשים עלתה ב-0.2 נקודות אחוז בין 2017 ל-2018, תחולת העוני של גברים ירדה ב-0.8 נקודות אחוז. עם זאת, הצטמצמו הפערים של השפעת המדיניות על תחולת העוני לפי מגדר, וב-2018 אמצעי המדיניות חילצו 31.6% מהגברים ו-34.1% מהנשים. הפערים ברמת העוני במדידה לפי ההכנסה הכלכלית גבוהים בהרבה ומגיעים לכ-21%.

ערבים: ירידה בתחולת העוני, בעיקר במזרח ירושלים

תחולת העוני של משפחות ערביות ירדה מ-47.1% ב-2017 ל-45.3% ב-2018. השינוי ממשיך מגמת ירידה של השנים האחרונות, אולם בשינוי זה גלומה ירידה חדה של למעלה מ-20% בתחולת העוני של ערביי מזרח ירושלים מ-74.7% ב-2017 ל-58.8% ב-2018. בקרב משפחות ערביות ללא מזרח ירושלים הייתה עליה בתחולת העוני מ-42.6% ב-2017 ל-44.2% ב-2018. הבדלים אלה קיימים גם לתחולת העוני בקרב נפשות וילדים. עם זאת במדדים לעומק העוני ולחומרת העוני חל שיפור בקרב ערבים עם וללא מזרח ירושלים.

קפאון במדיניות הרווחה, עליה חלקית בקצבאות הזקנה

לפי הדו"ח, בשל הקיפאון הפוליטי ב-2019 לא נעשו שינויים רבים בחקיקה הקשורה למאבק בעוני, וגם העלייה ההדרגתית בין 2018-2015 בשכר המינימום מוצתה כמעט במלואה.

במוסד לביטוח הלאומי מציינים שתי החלטות שהתקבלו בעבר ומתייחסות לשנת 2019, וכוללות שינויים שישפיעו בעיקר על אוכלוסיית הקשישים. השינוי הראשון הוא הקדמת תשלום תוספת הוותק בקצבאות לאזרחים ותיקים. בקצבאות אלו נוספה תוספת וותק עבור כל שנת ביטוח למקבלי הקצבאות, שינוי שבוצע באופן מדורג כך שבסופו תשולם תוספת הוותק החל מהשנה הראשונה. ב-2019 יימשך תהליך זה, ולפיכך תועלה הקצבה לחלק ממקבליה. מהלך זה עשוי להשפיע על עקרות בית שעבדו רק מספר מועט של שנים (פחות מ-12 שנים), על עולים חדשים ועל קבוצות שחוק פנסיה חובה חוקק בשלב מאוחר מדי של הקריירה המקצועית שלהם, או נשים שלא עבדו מספיק שנים. שינוי נוסף הוא המרת קצבת הסיעוד לקצבה בכסף החל בנובמבר 2018, שצפויה להשפיע בכיוון של הגדלת ההכנסה הכספית הפנויה של המשפחות המקבלות גמלה זו.

רה"מ ושר הרווחה בנימין נתניהו: "נמשיך לצמצם את העוני בכל שכבות האוכלוסייה ונפעל למען הגדלת הקצבאות של אוכלוסיית הקשישים״

מנכ"ל הביטוח הלאומי: יש להצמיד את קצבאות הזקנה לשכר הממוצע במשק

מנכ"ל הביטוח הלאומי מאיר שפיגלר אמר בתגובה לנתונים: "אמנם יש גם נתונים מעודדים אך יש עוד עבודה רבה לפנינו. הממשלה מחויבת להמשיך ולהשקיע מאמצים במטרה להוביל לצמצום ממדי העוני באופן משמעותי, בדגש על האזרחים הוותיקים". שפיגלר הוסיף כי "הביטוח הלאומי תומך בהצמדת קצבאות אזרח ותיק לשכר הממוצע במשק ולא למדד כפי שקורה היום. השינוי מתבקש בעיקר לנוכח תוחלת החיים העולה, בעבור כמיליון אזרחים ותיקים שמחובתנו כחברה לוודא שהם חיים בכבוד."

רה"מ נתניהו: "מחויב להמשיך לפעול לתיקון החולשות"

ראש הממשלה ושר הרווחה בנימין נתניהו אמר בעקבות פרסום הנתונים: ״אני מבקש לברך על ההישגים ועל מגמת השיפור המשתקפים בדו"ח, ומחויב להמשיך ולפעול לתיקון החולשות. הבאנו לעלייה מהירה בהכנסות של כל פלחי האוכלוסייה ובפרט לעלייה הדרמטית בשיעור של 6.9% בהכנסת השכבות החלשות ביותר, שהביאו לירידה בשיעור המשפחות העניות ובשיעור המשפחות העובדות העניות. הממשלה קידמה רפורמות חשובות למען הקשישים שעדיין לא באו לידי ביטוי במלואן ב- 2018, ובהן גם הגדלה משמעותית של קצבאות הנכות והסיעוד שמרבית הנהנים מהן הם קשישים. כפי שהבאנו לירידה הדרמטית בנתוני העוני של הילדים במהלך העשור האחרון מ- 36% ל- 30% ולירידה בשיעור העניים מ- 25% ל- 21%, נמשיך לצמצם את העוני בכל שכבות האוכלוסייה ונפעל למען הגדלת הקצבאות של אוכלוסיית הקשישים.״

יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד: "נדרשת עלייה נוספת בשכר העובדים המוחלשים"

יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד התייחס לנתוני דו"ח העוני: "העלייה בשיעור העוני בישראל היא בלתי נתפסת, ויותר מכל מעידה על הצורך הקריטי של הרשויות להילחם בתופעה ולהגביר את התמיכה באוכלוסיות המוחלשות, העובדים והגמלאים. ההסתדרות תמשיך להיאבק למען צמצום הפערים במדינה וכחלק מכך אין מנוס מלקדם את העלאת שכר המינימום במשק, מיד עם כינונה של ממשלה חדשה. כפי שכבר נוכחנו, המהלך הקודם שהובילה ההסתדרות להעלאת שכר המינימום הוכיח עצמו ותרם לעליית ההכנסה הריאלית ולירידה באי-שוויון, ונוכח הנתונים המצערים שהוצגו היום בדו"ח העוני, אין לי ספק שנדרשת עלייה נוספת בשכר העובדים המוחלשים שתביא גם לשיפור בממדי העוני".

דבר היום כל בוקר אצלך במייל
על ידי התחברות אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״
נרשמת!