השכר הממוצע במשק עמד בחודש אוקטובר 2019 על 10,501 שקלים – עלייה של 2.1% לעומת חודש אוקטובר 2018 – כך פרסמה היום (ראשון) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לצד זאת, מספר המשרות נמצא בירידה.

אמנם נרשמה ירידה של 3.2% בשכר הממוצע לעומת ספטמבר 2019, אולם בלמ"ס מציינים כי נתוני המגמה מצביעים על עלייה של 2.6% בשכר הממוצע בחודשים אוגוסט עד אוקטובר בחישוב שנתי, ועליה של 2.7% בחודשים מאי-יולי בחישוב שנתי.

מספר משרות השכיר במשק עמד על 3.67 מיליון, ירידה של 8,900 (0.2%) משרות לעומת השנה שעברה. 34.3% מהמשרות היו בענפים כלכליים בהם השכר הממוצע גבוה מהשכר הממוצע במשק, ו-65.7% בענפים בהם השכר הממוצע נמוך ממנו. ענף הבינוי רשם עליה של 7% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט-אוקטובר, בהמשך לעליה של 5.3% במאי-יולי והשכר הממוצע עמד בו על 9,912 שקלים. ענף אספקת חשמל ומים, שירותי ביוב וטיהור וטיפול בפסולת רשם ירידות של 3.2% ו-5.1% בתקופות המקבילות, עם שכר ממוצע של 18,380 שקלים. הענף שבו השכר הממוצע הגבוה ביותר הוא ענף המידע והתקשורת – 21,535 שקלים, ואילו הענף עם ההכנסה הממוצעת הנמוכה ביותר הוא שירותי אירוח ואוכל עם שכר ממוצע של 5,237 שקלים.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בענף שירותי הניהול והתמיכה עלה מספר משרות השכיר ב-2.9% בחישוב שנתי בחודשים אוגוסט-אוקטובר, בהמשך לעליות של 2.7% בחודשים מאי יולי. בענף הבינוי ירד מספר המשרות בתקופות המקבילות ב-5.5% וב-1.5%.