עובדי בנק הפועלים וההנהלה חתמו על הסכם קיבוצי חדש לפיו בין השנים 2018-2022, (כולל רטרואקטיבית) יגדל שכרם ב-3.7% בממוצע, כך הודיעה היום (רביעי) הנהלת הבנק. במקביל, דירקטוריון בנק הפועלים אישר תוכנית התייעלות חדשה של 900 משרות, על בסיס פרישת עובדים מרצון בשנים 2020-2022. בנק הפועלים הוא אחד המעסיקים הגדולים במשק, ומעסיק למעלה מ-9,000 עובדים.

במסגרת ההסכם הקיבוצי, הכפוף עדיין לאישור דירקטוריון החברה, יקבלו עובדי בנק הפועלים יקבלו מענק חד פעמי בעלות כוללת של 210 מיליון ש"ח. כמו כן, על פי ההסכם יוכלו העובדים לממש גם את האופציות המיוחדות שהיו נהוגות בבנק (יחידות פנטום) אשר יומרו לתשלום תוספת לעובדים הזכאים, בעלות דומה. בדיווח הבנק לבורסה ציינו כי בגין תכנית ההתייעלות יחול גידול חד פעמי של כ-535 מיליון ש"ח לפני מס (כ-352 מיליון ש"ח לאחר מס) בהתחייבויות האקטואריות של הבנק המופיעות בדו"חות הכספיים של הבנק לשנת 2019.

במסגרת ההסכם, על פי הדיווח לבורסה, תתאפשר להנהלת הבנק להמשיך ולקלוט עובדים  בעלי הכשרה ספציפית, בפרט בתחומי הטכנולוגיה והחדשנות, בחוזים אישיים.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

"אני גאה ונרגש להציג בפני עובדי הבנק הסכם חדש אשר שם במרכז באופן מלא את הצרכים העכשוויים והעתידיים של כולנו" אמר יו"ר ארגון העובדים בבנק הפועלים רוני גרפונקל ביחס להסכם החדש. "ההסכם הינו חסר תקדים אשר מציב את תנאי עובדי הבנק הפועלים בצמרת ענף הבנקאות, כשלצד ההצלחה במניעת הוויתורים – הכלכליים והארגוניים אשר נדרשנו אליהם, הצלחנו להביא לשדרוג משמעותי בתנאי השכר והתנאים הסוציאליים. חשוב להדגיש, כי ההסכם הינו תוצר של ימים ולילות ארוכים של מו"מ, ואני מבקש להודות להסתדרות החדשה, חברי הוועד ולהנהלת הבנק שידעו לפעול בשיקול דעת ובאחריות, ולהביא להסכם אשר מבטיח את איתנות הבנק, תוך מתן דגש לנכס החשוב ביותר שלו- ציבור העובדים".

יו"ר הסתדרות המעו"ף גיל בר-טל אמר "ועד העובדים פעל בנחישות ובמקצועיות ודאג להביא הישג מצויין לעובדי הבנק, תוך התחשבות בעולם העבודה המשתנה".​