האם עובדים המפרים הסכם עם המעסיק לאחר שהמעסיק הפר את התחייבותו באותו ההסכם, נוקטים עיצומים? שאלה זו מסעירה את נמל אשדוד החל מחמישי האחרון, ואף נידונה בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע. בית הדין קבע בצו זמני כי העובדים ישובו לעבודה סדירה עד לדיון בעניין, תוך ביקורת על התנהלות ההנהלה.

בלב המחלוקת עומד הסכם שכר חדש שאינו מיושם מכיוון שלא זכה לאישור דירקטוריון החברה, וטענות העובדים להפרת סיכומים סביב תנאי העבודה והתשלום עם כניסתו של מנוף חדש לנמל. לטענת העובדים, עקב הפרת הסיכומים מצד ההנהלה, הם חזרו לעבוד באופן בו היה נהוג בטרם הסיכומים – מה שיצר שיבושים בעבודת הנמל. יו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות אבי אדרי מסר לדבר העובדים כי "החברה דרסה ברגל גסה סיכום חתום עם העובדים בנוגע לכניסת מנוף חדש לנמל המכונה 'המנוף הסיני'. בעקבות כך חזרו העובדים העובדים למצב עבודה טרם ההסכם שהופר".

בחמישי האחרון פנתה הנהלת הנמל לבית הדין לעבודה בדרישה לצו מניעה שיכפה על העובדים חזרה לעבודה סדירה. לטענת ההנהלה, מסרבים עובדי המינהל לאשר את הזמנות העבודה של הכנסה או הוצאת מכולות מהנמל, ואליו ומנהלי העבודה אינם מבצעים עבודות אחסון ופריקת מכולות ריקות בגובה המוערמות 4 או 5 זו על זו. בהנהלת הנמל טוענים כי הדבר מנוגד לצו המניעה שהוטל על סכסוכי העבודה בנמל, האוסר על העובדים לנקוט צעדים ארגוניים. 'עיצומים לכאורה' אלו משפיעים לטענתם על כ-38% מנפח עבודת הפריקה וההעמסה של מכולות בנמל, ולהוביל לכך שכ-1200 מכולות ריקות לא ייטענו לאוניות, ופגיעה קשה בלקוחות הנמל. כמו כן ציינה ההנהלה כי במהלך הלילה נמנע ממשאיות להיכנס ולצאת מהנמל. בבקשה נאמר כי "החברה אינה מוכנה בשום פנים לקבל את השיטה הנוהגת על ידי ועדי העובדים, שכל אימת שנושא מסוים אינו מקובל עליהם, באופן מוצדק או לא, הועד מנחה את העובדים לעצור או לשבש את העבודה".

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בית הדין הורה לעובדים בצו ארעי לשוב לעבודה סדירה, במתכונת העבודה שנהוגה הייתה לאחרונה בחברה, עד לקיום דיון במעמד שני הצדדים במטרה לצמצם את הנזק הנגרם לנמל ולציבור. בהחלטתה כתבה השופטת יעל אנגלברג כי על פניו נמסרה להנהלת נמל אשדוד הודעה על כוונת וועדי סקטור המנהל וסקטור מנהלי העבודה לחזור להסדר עבודה קודם שהיה נהוג בנמל, על רקע העובדה שהצדדים ליחסי העבודה "לא הגיעו להסכמות במסגרת סכסוך קיים".

השופטת הבהירה כי בתנאים אלה "ספק אם היה מקום ליתן סעד ארעי", אך בכל זאת הוציאה את הצו הזמני מתוך שיקולי מאזן הנוחות – כלומר, מניעת פגיעה בציבור. השופטת גם נמנעה מלקבוע שמדובר בעיצומים, ובהחלטה כינתה את המהלך שנקטו העובדים "עיצומים/שיבושים/שינויים בהסדרי העבודה".

כאמור, הנהלת הנמל ערערה על ההחלטה לבית הדין הארצי לעבודה, בדרישה להוציא צו מניעה מלא.

בראיון לאתר 'המטען' בחמישי בטרם החלטת בית הדין אמרה יו"ר ועד המינהל בנמל, מיכל לוגסי: "צר לנו שהדירקטוריון בחר לתקוע מקל בגלגלים ולעכב הסכם חשוב אשר יש לו השלכות קריטיות לגבי ההכנות שלנו לקראת התחרות הצפויה. מול עינינו עומדים העובדים וטובתם בלבד ולכן אם אין כיבוד הסכמים מצד הדירקטוריון לא נותרה לנו ברירה אלא לא להמשיך לשתף פעולה נוכח ההסכמות שעוגנו במסמך שנחתם. ככל שהדירקטוריון ישכיל לקדם ולכבד הסכמים הם ימצאו חברי ועד מוכנים וזמינים לשיתוף פעולה מלא".