הממשלה אישרה הבוקר (ראשון) את תכנית שיפור מערך האגרות הממשלתיות, שאמורה לצמצם את מספר האגרות הנגבות מאזרחים ועסקים. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר כי "הוריתי על מדיניות ברורה – לחתוך בבירוקרטיה וברגולציה שמכבידות על אזרחי מדינת ישראל ועל עשיית העסקים בה."

החלטת הממשלה קובעת, בין היתר, כי מנכ"לי משרדי הממשלה ויחידות הסמך הגובים אגרות יעבירו, בחצי השנה הקרובה, רשימת אגרות שניתן להוזיל, לבטל או לאחד. זאת , מסייגת ההחלטה, רק בתנאי "שלא תיווצר עלייה משמעותית בביקוש לשירות כתוצאה מביטול, איחוד או הוזלת האגרות". עוד נקבע כי רשימה זו תוגש אחת לחמש שנים, לכל הפחות. בנוסף נקבע כי מנכ"לי המשרדים השונים יגישו יעד משרדי לצמצום האגרות, זאת בתוך 12 חודשים מהיום.

במסגרת התכנית, רשות התקשוב הממשלתית תהיה אמונה על הנגשת המידע באינטרנט על כלל האגרות לציבור, "על מנת לייצר שקיפות מלאה של גובה האגרות, השירות שבגינו הן משולמות וכו', בהתאם לעקרונות ה'ממשל הפתוח' אליהם מחויבת ממשלת ישראל". כלל המידע ירוכז בפלטפורמה ממוחשבת בו תהיה למקבלי ההחלטות ומבצעי המדיניות את התמונה המלאה על האגרות בישראל. על מנת לשמור על עדכניות המידע, נציגי המשרדים יחויבו לעדכן את המאגר לכל הפחות אחת לשנה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

עוד הוחלט כי המשרדים יאתרו אגרות הנגבות עבור צפייה במידע שעלות הנגשתו שואפת לאפס, ויפעלו על מנת לבטל אגרות אלו ולהפוך את פריטי המידע למאגרי מידע פתוחים.

התוכנית שאושרה היום על ידי הממשלה הוכנה על-ידי צוות ייעודי בראשות ראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה, פרופ' אבי שמחון, ובהשתתפות נציגים מאגפי הכלכלן הראשי, החשב הכללי והתקציבים במשרד האוצר וכן מרשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש הממשלה. הצוות מיפה את כלל האגרות הממשלתיות הנגבות כיום ומצא כ-2,900 אגרות שונות בסך של כ-7 מיליארד שקלים בשנה לטובת שירותים שונים.