נשיאת קרן המטבע הבינלאומית הנכנסת קריסטלינה גאורגייבה, הזהירה בנאומה בסוף השבוע שעבר נגד הפיכה שנות ה-20 של המאה הנוכחית לדומות לעשור המקביל במאה ה-20, עשור שהוביל למשבר הכלכלי החמור ביותר בהיסטוריה. גאורגייבה הזהירה מפני "העלייה ברמות אי השוויון במדינות המפותחות, שהיו אחד הגורמים לעומק המשבר במאה הקודמת, שידוע בשם השפל הגדול".

גאורגייבה אמרה את הדברים על רקע פרסום דו"ח חדש של הקרן, שקובע כי מגזר פיננסי הגדל מעבר לנקודה מסוימת תורמת באופן חד משמעי לגידול באי השוויון. לטענת הכותבים, גודל שוק ההון המאפיין את הכלכלות המפותחות דווקא מביא פגיעה ברמות השוויון על ידי ניפוח רווחים ושכר של מי שעוסק בשוק ההון, במקביל לפגיעה ביציבות הכלכלה הריאלית.

יו"ר קרן המטבע הבינלאומי קריסטלינה גורגייבה (AP Photo/Jose Luis Magana)

על פי כותבי הדו"ח, הסיבה לכך היא שמגזר פיננסי גדול יותר מביא לעלייה חדה בשכר מנהלי ההשקעות ועובדים אחרים במגזר הפיננסי לעומת עובדים במגזרים אחרים. בנוסף, גידול בהיקף המגזר הפיננסי מוביל לעלייה בגובה הרווחים להם זוכים השחקנים בשוק ההון, שגדל באופן חד מעבר לרמת הגידול במגזרים אחרים. "על פי המחקר, מגזר פיננסי גדול במדינות המפותחות מקושר לזינוק בשכר הבכירים והשכירים במגזר" כך נכתב.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

כותבי הדו"ח גם מזהירים ששוק הון גדול מגביר את הסיכון לערעור היציבות הפיננסית, וכתוצאה מכך גם לפגיעה ביציבות הכלכלה הריאלית. שוק הון גדול, שבו זורמות כמויות גדולות של כספים, עלול לטענת הכותבים להביא לתרבות של "כסף קל", שבו מלווים אינם חוששים מחלוקת הלוואות בלתי יציבות ומסוכנות, כפי שהתרחש בתקופה שלפני המשבר הפיננסי בשנת 2008. לכן, לטענת הכותבים, מעבר לכך שמגזר פיננסי גדול מנפח את רווחי ושכר המעורבים בו, הוא עלול גם לפגוע בהכנסותיהם של מי שמשתכר מעסקים בכלכלה הריאלית.

לפי המחקר,בתנאים מסוימים יכול המגזר הפיננסי לתרום לירידה ברמות אי השוויון, בעיקר במדינות מתפתחות. לטענתם, הגדלת הגישה לאשראי אצל אוכלוסיות שהיו עד אז חסרות גישה להלוואות. במצבים כאלו, התרחבות המגזר הפיננסי דווקא מיטיב עם הורדת רמות אי השוויון, ופותח לעניים ביותר את ההזדמנות ללוות כספים למטרות השקעה.​