בעקבות התערבות ההסתדרות, עובדי מדינה שנעדרו בסבב הלחימה האחרון בעזה  באזורי ההתגוננות "דן", "ירקון" ו"השפלה", יקבלו השלמת שכר של עד חצי יום עבודה.

כזכור, ב-12 בנובמבר יצא צה"ל למבצע צבאי בעזה, שקיבל את הכינוי 'חגורה שחורה'. באותו היום, הנחה פיקוד העורף  את אזרחי מדינת ישראל אשר מקום עבודתם באזורי ההתגוננות "דן", "ירקון" ו"השפלה", לא להגיע למקום העבודה ואף ביטל את כל הפעילויות החינוכיות. כשעתיים לאחר מכן, שונתה הנחיית פיקוד העורף ויציאה לעבודה הותרה, בתנאי שקיים מרחב מוגן תקני במקום העבודה.

יירוט כיפת ברזל מעל תל אביב (צילום: מרים הולצמן)

חוזר הממונה על השכר אשר נשלח כחודש לאחר מכן, ציין כי עובדים שנעדרו ביום זה מהעבודה, באיזורים הנ"ל, יהיו רשאים לנצל יום חופשה או יום בחירה מהימים הצבורים אשר עומדים לרשותם על חשבונם. כלומר, – לא יהיו זכאים לקבל שכר עבור אותה היעדרות.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

מתוך מטרה לתקן את העוול שנגרם לעובדים שלא הגיעו לעבודה תוך מילוי הוראות פיקוד העורף, פעלה הסתדרות עובדי המדינה לתיקון המצב בו עובדי מדינה נפגעו בעל כורחם. בתום הליך הידברות אינטנסיבי ומקצועי בין הסתדרות עובדי המדינה, בראשות אריאל יעקבי, לבין נציב שירות המדינה, פרופ' הרשקוביץ, הנחה הנציב כי עובדים אלה יהיו כאמור זכאים לשכר של עד חצי יום עבודה.

הודעה על סגירת דיזינגוף סנטר, תל אביב, לאור המצב הבטחוני.

בחוזר שפרסם הנציב הרשקוביץ, הדגיש כי הזכאים הם עובדים שנעדרו ביום זה באיזורי ההתגוננות הנ"ל, לפי הגדרתם בפיקוד העורף, למעט עובדים שהוגדרו כ'עובדי שירותים חיוניים' ביום זה. כמו כן הובהר כי ישולמו מחצית שעות התקן היומי בלבד לעובדים הזכאים – ולא ישולמו שעות נוספות או עודפות. לגבי יתר ימי המבצע, יחולו הוראות הממונה על השכר בלא שינוי.

"אני מבקש לברך את הנציב שירות המדינה על העמדה הראויה, האחראית והמקצועית שתפס" אמר אריאל יעקובי, יו"ר הסתדרות עובדי המדינה. "עובדי המדינה עומדים בחזית – בימי חירום וכבימי שגרה. חשוב מאד לעמוד מול אתגרי הטרור ולא לאפשר לו לעצור את גלגל השיניים של המשק. אמנם ההחלטה הזו נוגעת למבצע שהסתיים זה מכבר – אך ברור שיש בה כדי להשפיע על סבבי המלחמה הבאים ועל אופן תפקוד המשק באופן כללי לעתיד לבוא".