הממשלה צפויה לאשר היום (ראשון) לחברת נמלי ישראל להקים שתי חברות בנות שיבצעו את שירותי מחלקת הים בנמלי חיפה ואשדוד. לפי הצעת ההחלטה, כל חברה כזו תעניק שירותי ים (ניתוב ספינות לתוך הנמל ומחוצה לו, עגינה ומגדל פיקוח) לכל אחד ממפעילי הנמל במתחם שבו היא תפעל. כוח האדם של החברות יתבסס על מחלקות הים הקיימות כיום בנמלי חיפה ואשדוד. שמות החברות יהיו 'תעבורה ימית חיפה' ו'תעבורה ימית אשדוד'.

החלטת הממשלה מוציאה לפועל הסכם היסטורית שנחתמה בין ההסתדרות לחברת נמלי ישראל ומשרד התחבורה, כחלק מהרפורמה הכוללת פתיחת נמלים פרטיים חדשים שיתחרו בנמלים הקיימים כיום. ההסכמים נועדו להגן על עובדי מחלקת הים, ולהבטיח להם בטחון תעסוקתי ושמירה על תנאי העסקתם הנוכחיים.

חתימת ההסכם בנמל חיפה, ינואר 2020 (צילום: ורהפטיג ונציאן)

במסגרת הרפורמה ייפתחו במתחם נמל אשדוד רציפי 'נמל הדרום' שיופעלו באמצעות חברה פרטית, ויתחרו בנמל הקיים הפועל כחברה ממשלתית. בנוסף ייפתחו בסמוך לנמל חיפה רציפי 'נמל המפרץ' שיופעלו באמצעות חברה פרטית, ויתחרו בחברות הקיימות שם כיום – נמל חיפה, כיום חברה ממשלתית שהוחלט כי תעבור הפרטה מלאה, ונמל מספנות ישראל. לפי הצעת ההחלטה, שירותי הים בכל מתחם יינתנו לכל המפעילים על ידי גורם אחד – חברת התעבורה הממשלתית.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בנימוקים להצעת ההחלטה מוסבר כי היא נועדה למנוע מצב שבו מחלקת הים בנמלים הקיימים מעניקה שירותי ים לנמלים המתחרים, וכי ניהול הפעילות בכל מתחם על ידי גורם אחד ו"נייטרלי" צפוי להיות יעיל יותר. "פעילות מחלקת ים יחידה בתוך נמל אחד מאפשרת למנוע כפילות בהקמה ובהחזקה של מתקנים או נכסים דומים על ידי כל אחד מהגורמים הפועלים באותו נמל, וכן מאפשרת תיאום במתן שירותי ים באופן תקין ומסודר, כגון, הכנסה והוצאה של אניות לנמל לפי הסדר הנקבע על ידי גורם אחד". עם זאת, מאחר שמדובר ב"מונופול טבעי" מציינת ההחלטה כי הממשלה תפקח על פעולת החברות.

בהמשך להסכם עם ההסתדרות, קובעת הצעת ההחלטה כי חברות התעבורה הממשלתיות יהיו הגורם היחיד שיעניק את שירותי הים בנמלים עד שנת 2054. החריג היחיד מכך הוא שירותי קשירת הספינות, שכיום ניתנים על ידי מחלקות הים בנמלים, ונקבע כי יותר למפעילים הפרטיים לבצע אותם בעצמם.