המשק צמח ב-4.8% ברבעון האחרון של 2019, והצמיחה הכוללת בשנה שעברה עומדת על 3.5% – כך על פי נתונים שפרסמה היום (ראשון) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. זאת לעומת גידול של 3.4% בשנת 2018. מה שהניע את הצמיחה ברבעון האחרון היה גידול של 10% בהוצאה לצריכה הפרטית וגידול של 5.6% בתמ"ג העסקי.

שינוי בתמ"ג לפי רבעונים בחישוב שנתי (נתונים: למ"ס. גרפיקה: אידאה)

ההוצאה הפרטית עלתה באופן משמעותי ברבעון האחרון של 2019. ההוצאה לצריכה פרטית עלתה ב-10.0% ברבעון הרביעי של שנת 2019 בחישוב שנתי, שפירושו עלייה של 7.8% בהוצאה לנפש. העלייה ברבעון האחרון באה לאחר עלייה של 0.7% ברבעון הקודם וירידה של 2.1% בחישוב שנתי ברבעון השני של 2019. ההוצאות הפרטיות השוטפות, הכוללות מזון, שירותים, דיור ודלק עלו ברבעון האחרון ב-2.2%.

את העלייה בצריכה הפרטית הובילה העלייה ברכישת כלי רכב לשימוש פרטי, שעלתה ב-486.4% בחישוב שנתי (55.6% בחישוב רבעוני).

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

ההשקעה בנכסים כמו בתי מגורים ובתי עסק עלתה ברבעון הרביעי של 2019 בשיעור של 8.7% בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 1.4% בחישוב שנתי ברבעון הקודם.

יצוא הסחורות והשירותים ללא סטארטאפים עלה ב 5.0% ברבעון הרביעי של שנת 2019. עם זאת, מדובר בגידול גבוה בהרבה של שירותים כמו היי-טק מאשר הגידול ביצוא התעשייתי. יצוא התעשייה גדל ברבעון האחרון ב-1.3%, לעומת גידול של 7.6% ביצוא השירותים. לעומת זאת, חלה ירידה של 7.1% בחישוב שנתי ביצוא תיירות.

שינוי בשימושים במקורות, רבעון רביעי 2019 (נתונים: למ"ס. גרפיקה: אידאה)

יבוא הסחורות והשירותים עלה ברבעון הרביעי של 2019 ב- 6.8%, בהמשך לעלייה של 2.9% ברבעון הקודם. בתקופה הזו חלה עלייה  של 22.7% ביבוא סחורות אזרחיות בחישוב שנתי, עלייה של 42.8% ביבוא שירותי התיירות, ועלייה של 1.3% ביבוא שירותים אחרים בחישוב שנתי ברבעון הרביעי.​