ח״כ אילן גילאון עתר לבג״ץ בדרישה לחייב את הממשלה להציג ולממש מתווה להעלאת קצבת הנכות. לפני כשבוע ארגון 'נכה לא חצי בן אדם' הגישו עתירה דומה לבג"ץ. ח״כ גילאון אמר: "המשבר הפוליטי שמי יודע מתי ואיך יגמר, לא אמור לעניין את הנכים שמחכים לתוספת הזו כמו אוויר לנשימה, תוספת שהם ידעו שהם יקבלו בעקבות החוק שעבר לפני כשנתיים". מבג"ץ נמסר בתגובה כי על המדינה להגיש תגובתה לעתירה עד ל-3 במאי 2020. 

גילאון ומרצ עתרו הבוקר לבג״ץ באמצעות עו״ד גלעד ברנע, לאור העובדה ששרי האוצר והעבודה והרווחה טרם הציגו מתווה להעלאת קצבת הנכות, כפי שהחוק מחייב. על פי החוק שחוקק בפברואר 2018, הממשלה הייתה אמורה להציג מתווה להמשך העלאת הקצבה עד לסוף שנת 2019. המתווה, כאמור, טרם הוצג, ובכך מתעלמת הממשלה מלשון החוק שהיא עצמה לקחה חלק בחקיקתו.

הפגנת הנכים מחוץ לקניון עזריאלי בתל אביב. 31 באוקטובר 2019. (קרדיט: טל כרמון)

בעתירה נכתב: "חרף הציווי הברור של הוראת סעיף 200ב(ב), עד מועד הגשת עתירה זו לא הוגשו לממשלה "המלצות השרים" בעניין הגדלת שיעור קצבאות הנכות. יתרה מכך, מתברר, כי לא בוצעה כלל בחינת הגדלת שיעור קצבאות הנכות כמצוות סעיף 200ב לחוק וכמו כן כי לא נשקלה כלל על ידי שרי האוצר והעבודה והרווחה, התקנת תקנות (באישור הממשלה) לשם יישום הוראות סעיף 200ב(א) (כקבוע בסעיף 200ב(ב) סיפא)".

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

עוד נכתב: "בכך נמצאים שרי האוצר והרווחה והעבודה מפרים ברגל גסה חובות שהוטלו עליהם ונקבעו בחוק. להפרת החובות האמורות נודעת משמעות כבדה וחמורה במיוחד, עת מדובר בתחום הביטחון הסוציאלי ועת הפרת החובות מביאה ותביא לפגיעה נמשכת וקשה בכלל אוכלוסיית הנכים מקבלי הקצבאות, פגיעה שיוזמי תיקון מס' 200 והכנסת ביקשו להביאה לכדי סיום, וזאת תוך קביעת מועדים מחייבים".

בפברואר 2018 אושרה הצעת חוק להגדלת קצבאות הנכות בסכום כולל של כ-4.3 מיליארד שקל בארבע פעימות. זאת לאחר 15 שנה בהן הקצבה לא עלתה. בחוק שעבר נקבע כי הקצבה החודשית תגדל באופן הדרגתי בארבע פעימות, כאשר שתי הפעימות הראשונות בסך כולל של כ-2 מיליארד שקל אוחדו והועברו במרץ 2018, והעלו את גובה הקצבה לכ-3,300 ש״ח.

עוד נקבע בחוק, שעד סוף שנת 2019 יציגו שרי האוצר והעבודה והרווחה לממשלה המלצות לגבי אופן החלוקה של כ-2.3 מיליארד הנוספים הנותרים, בשתי פעימות בשנים 2020 ו-2021 כאשר הקצבה תגיע עד לסוף שנת 2021 לגובה של 3,700 ש״ח לפחות. שרי האוצר והרווחה לא הציגו עד כה לממשלה מתווה להמשך העלאת הקצבה בכפי שנקבע בחוק, כאשר הוועדה הבינמשרדית שהתכנסה לצורך גיבוש המתווה טרם סיימה עבודתה.

 ח"כ גילאון ממר"צ הוסיף כי "הצפצוף והביזוי של הממשלה הזו על הכנסת כמחוקקת ועל הנכים לא מפתיע, אנחנו רגילים לשעמם אותם, אבל במקרה הזה החוק לצידנו, ומהסיבה הזו אני עותר לבג״ץ. גורלם של רבע מיליון נכים לא יופקר, ולא אתן לממשלה להתחמק מהתחייבויותיה".

עו״ד גלעד ברנע: "מדובר בעתירה חשובה שנועדה להביא לאכיפת התחייבות מכח חוק הביטוח הלאומי שנועדה להגן על החלשות והחלשים בחברה. התחייבות שהופרה ומופרת בעצם ימים אלה על ידי שרי האוצר והרווחה. אנו בוטחים בבית המשפט שיתן לנושא קדימות ואת המשקל הנאות".