משרד העבודה והרווחה הגיש היום (שלישי) כתב אישום כנגד חברת "אגודת השומרים" וכנגד בעליה, יעקב ונפתלי גיטלמן, לאחר שהפרו זכויות עובדים ופגעו בשכרם. בנוסף שלל המשרד באופן מיידי את רשיונה של החברה להעסיק עובדים. העבירות שביצעה החברה, שסיפקה שירותי אבטחה וניקיון ונמצאת כיום בשלבי פירוק, נחשפו בעקבות פעילות אכיפה של מנהל הסדרה ואכיפה בזרוע העבודה במשרד.

חקירת האגף לאכיפה פלילית במנהל הסדרה ואכיפה, העלתה כי החברה ניכתה סכומי כסף משכר העובדים שיועדו לקרנות הפנסיה וקרנות השתלמות והעברת שכר באיחור בניגוד להוראות חוק הגנת השכר.

בנוסף להגשת כתב האישום הוחלט על שלילת רישיונה של החברה להעסקת עובדים בתחום השמירה. נוסף על כך, ניתנה התחייבות ממפרק החברה, כי כספי הערבות, בגובה 73 אלף שקלים ששמו בעלי החברה טרם הקמתה (אחד מהקריטריונים הנדרשים על מנת לקבל רישיון לספק שירותי שמירה וניקיון ממנהל ההסדרה והאכיפה), ישמשו רק לתשלום זכויותיהם של עובדי החברה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

מנהלת מנהל הסדרה ואכיפה, יפה סולימני מסרה כי "מדובר בעבירות שהמשמעות הישירה שלהם הנה פגיעה בוטה בשכר העובדים ובתנאי עבודתם, פגיעה שהיא חמורה אף יותר כאשר המדובר בעובדים המשויכים לאוכלוסיות מוחלשות בעלי כוח מיקוח נמוך. על פי חוק, מעסיק חייב להפריש לפנסיה עבור כל עובד. מעסיקים שלא יפעלו בהתאם להוראות החוק יהיו חשופים לעיצומים כספיים גבוהים. במקרים המתאימים שקיימת חומרה חלף עיצומים כספיים יינקטו הליכים פליליים ויוגשו כתבי אישום".

בנוסף, עו"ד גלי לוי, התובעת הראשית בזרוע העבודה מסרה כי "עבירות של ניכוי משכר עובדים ואי העברת הניכויים ליעד היא עבירה חמורה בתחום דיני העבודה והמחוקק קבע ענישה בגינה של מאסר שנתיים או קנס של 226 אלף שקלים. אנו פועלים בנחישות על מנת להוציא לפועל את כוונת המחוקק ושמירה על הוראות החוק באמצעות כלי האכיפה שניתנו למשרדנו ובכלל זה הכלי הפלילי שנועד להוביל לענישה משמעותית, בכדי למנוע ביצוען של עבירות חמורות, סדרתיות ורוחביות ולהוביל את שוק העבודה להנהיג נורמות התואמות את הוראות החוק".

נכון לרגע זה, הקראת כתב האישום נקבעה ל-9 ביוני 2020.

טרם התקבלה תגובת "אגודת השומרים".