השכר הממוצע לעובד ישראלי בשנת 2019 עמד על 10,784 ש"ח, עליה של 3% לעומת שנת 2018 – כך פרסמה היום (רביעי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מספר המשרות עלה אף הוא ב-2%, ועמד על 3.75 מיליון משרות. נתוני המגמה מצביעים על עלייה מתמשכת בשכר הממוצע מאז שנת 2013. ככל הנראה, אחד הגורמים לעליית השכר הממוצע הוא עליית שכר המינימום בתקופה זו, וכן עליות השכר כתוצאה מהתרחבות ההסכמים הקיבוציים והיקף העובדים המאוגדים.

לפי הנתונים, 33.9% מהמשרות במשק היו בענפים כלכליים שהשכר הממוצע בהן גבוה מהשכר הממוצע הכללי. השכר הממוצע הגבוה ביותר נרשם בענף המידע והתקשורת 22,080 ש"ח. השכר הממוצע הנמוך ביותר נרשם בשירותי האירוח והאוכל – 5,205 ש"ח. עליית שכר חלה בענפי החקלאות הייעור והדייג (7.9%), השירותים המקצועיים, המדעיים והטכניים (7.6%), האומנות הבידור והפנאי (7.2%), המינהל המקומי, הציבורי, הביטחוני וביטוח לאומי (7.1%), הפעילות בנדל"ן (6.9%), הבינוי (6.5%), אספקת חשמל, מים, ביוב וטיפול בפסולת (5%) ובענפים נוספים בשיעור נמוך יותר. בענף השירותים הפיננסיים ושירותי הביטוח נרשמה ירידת שכר ממוצע של 2.3%.

מקור: למ"ס

בענף שירותי הבריאות הרווחה והסעד גדל מספר המשרות ב-4%, בענף המידע והתקשורת ב-29% ובענף שירותי התמיכה והניהול ב-1.9%. בענף הבינוי ירד מספר המשרות ב-3.8%, בחקלאות, ייעור ודיג ב-3.1%, בשירותי אירוח ואוכל ב-2.4%.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בשנת 2019 עלה מספרם של העובדים מחו"ל המדווחים לביטוח הלאומי ב-2% לאחר עליה של 5.2% בשנת 2018, ועמד על 135.5 אלף. מתוכם 35 אלף בתחום הסיעוד והרווחה, 25.2 אלף בחקלאות, 23 אלף בתחומי הניהול והתמיכה, 19.8 אלף בענף הבניין, 12.8 אלף בתחום שירותי האוכל והאירוח, ו-19.2 אלף בתחומים אחרים. השכר הממוצע של עובדים מחו"ל עמד על 6,571 שקלים – כשבענף הסיעוד נרשם השכר הממוצע הנמוך ביותר, 4,035 ש"ח. בענף האירוח וההסעדה עמד השכר הממוצע לעובדים מחו"ל על 8,631 ובענף הבינוי על 8,135.

מקור: למ"ס