יותר נשים מגברים בהשכלה הגבוהה, יותר נערות זכאיות לתעודת בגרות מנערים, ובכל זאת – רק 58% מהנשים העובדות מרוצות משכרן ו-38% מהנשים אינן מרוצות ממצבן הכלכלי – כך עולה מלקט הנתונים לרגל יום האישה הבין לאומי 2020 של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לפי הנתונים, נשים פורצות את תקרת הזכוכית בהישגיהן אך הפערים בין נשים לגברים בעולם העבודה עדיין בולטים.

לפי הנתונים, נשים משתתפות יותר בלימודים אקדמיים מגברים, והישגיהן בבחינות הבגרות גבוהים יותר: 59.1% מהסטודנטים הן סטודנטיות, ובקרב תלמידי כיתות י"ב שיעור הזכאות לתעודת בגרות בקרב בנות גבוה מהשיעור בקרב בנים – 71.2% לעומת 60.6% ב-2018, בהתאמה. עם זאת, ההסללה למקצועות עוד בולטת: תחומי הלימוד שבהם נמצאו האחוזים הגבוהים ביותר של נשים היו מקצועות עזר רפואיים (83.4%) וכן חינוך והכשרה להוראה (80.1%), והאחוזים הנמוכים ביותר היו במדעים הפיזיקליים (38.0%), במתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב  (31.7%) ובהנדסה ואדריכלות (31.0%).

סטודנטיות לומדות בספרייה (מרים אלסטר / פלאש90)

למרות הרוב הנשי בהשכלה האקדמית, ישנם פערים בעולם העבודה: בשנת 2019 90.6% מהנשים המועסקות היו שכירות. ממוצע שנות הלימוד של אישה שכירה גבוה מעט מממוצע שנות הלימוד של גבר שכיר. ובכל זאת, ההכנסה החודשית הממוצעת של אישה שכירה הייתה 8,546 שקלים ושל גבר שכיר – 12,498 שקלים, פער של 31.6%. חלק מהפער נובע מהיקף שעות העבודה – 44.7 שעות עבודה בשבוע בממוצע לגבר ו-36.9 שעות עבודה בשבוע בממוצע לאישה. אך בחישוב ההכנסה הממוצעת לשעת עבודה, פער השכר בין המינים עמד על 16%.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

69% מכלל המועסקות עבדו במשרה מלאה בדרך כלל (35 שעות ויותר בשבוע) ו-31.0% עבדו במשרה חלקית בדרך כלל (פחות מ-35 שעות בשבוע). לעומת זאת, בקרב הגברים 86.9% מהמועסקים עבדו עבודה מלאה בדרך כלל ו-13.1% עבדו עבודה חלקית בדרך כלל. 90% מהנשים המועסקות דיווחו כי הן מרוצות מעבודתן, אך רק 58% מהנשים דיווחו כי הן מרוצות מהכנסתן – נתון דומה לכלל העובדים במשק. בנוסף, 25% מהנשים דיווחו כי הן מרגישות לחוצות תמיד או לעיתים קרובות (לעומת 18% בלבד מהגברים), נתון שניתן לקשרו עם העובדה שנטל הבית והילדים עדיין מוטל כמעט רק על נשים, למרות שרובן המכריע של האמהות עובדות.

השפעת נישואין וילודה על עבודתן של נשים

אחוז האימהות הנשואות המשתתפות בכוח העבודה הגיע ל-77.7%. ההשתתפות בכוח העבודה של אימהות חד-הוריות היה גבוה מזה של האימהות הנשואות – 83.4%.

53% מהנשים העובדות עשו שינוי בתעסוקתן בעקבות הולדת ילד, לעומת רק 18% מהגברים. 24% מהנשים הפסיקו לחלוטין לעבוד עקב לידה ו-19% הפחיתו את מספר שעות עבודתן. 7% מכלל הנשים העובדות הפסיקו את עבודתן או הפחיתו בשעות עבודתן עקב נישואיהן, אך שינוי בתעסוקה עקב הנישואין בלט בעיקר בקרב נשים ערביות – כשליש (34%) מהנשים הערביות בנות 44-20 שהיו מועסקות, שינו את מצב התעסוקה שלהן עקב נישואיהן, מהן רובן (82%) הפסיקו לעבוד או הקטינו משמעותית את היקף משרתן.

אם ותינוק. למצולמים אין קשר לכתבה. צילום: נתי שוחט פלאש 90

מעמדן של נשים בשוק העבודה

חלקן של הנשים המועסקות בקרב בעלי מקצוע אקדמי הגיע ב-2019 לרוב של-56.4%. לעומת זאת, חלקן של המנהלות מכלל המנהלים הגיע באותה שנה ל-30.3%. עם זאת, בהתפלגות מספר השכירים לפי עשירונים, נמצא כי בארבעת עשירוני ההכנסה התחתונים נשים הן יותר מ-50%, ומעשירון 5 עד 10 היחס מתהפך, ואחוז הגברים גדול מ-50% בכל עשירון. עוד נתון קשור הוא שחלקן של הנשים מכלל השכירים המקבלים את שכרם באמצעות חברות כוח אדם הגיע ל-52.0%. (לשם השוואה, חלקן של השכירות מכלל השכירים עמד על 49.4%).

ניכר גם כי במקצועות הנחשבים "נשיים", השכר נמוך יותר ובאלה הנחשבים "גבריים" השכר גבוה יותר – גם בקרב נשים וגם בקרב גברים. ההכנסה החודשית והשעתית הממוצעת ברוטו בקרב גברים גבוהה יותר מזו של הנשים בכל משלחי היד (מקצועות), אך מהשוואת ההכנסה החודשית הממוצעת ברוטו מעבודה שכירה לפי משלחי יד אקדמיים עולה כי ההכנסה הגבוהה ביותר, הן של גברים והן של האישה היא בקרב "בעלי משלח יד בענפי טכנולוגיות המידע" – 24,658 שקלים לגבר שכיר ו-16,594 שקלים לאישה שכירה.

ההכנסה החודשית הממוצעת ברוטו הנמוכה ביותר היא בקרב "בעלי משלח יד בתחום ההוראה" (9,923 שקלים). בתחום זה רוב המועסקות הן נשים (76.1%), עם הכנסה חודשית ממוצעת ברוטו של 9,483 שקלים. נתון נוסף הוא שהפער הגדול ביותר בהכנסה החודשית בין המגדרים (37.2%) נמצא בקרב "בעלי משלח יד בתחום הבריאות" – בו נכללים גם רופאים וגם למשל אחיות ומזכירות רפואיות (שוב מקצועות "נשיים").

מורה ותלמידה, אילוסטרציה למצולמות אין קשר לכתבה (צילום: Shutterstock)

נשים עצמאיות

בשנת 2018 רוב העצמאיים היו גברים – 64.3%  מסך העצמאים. על אף שנשים עצמאיות עובדות כ-4.5 שעות שבועיות פחות מנשים שכירות (32.5 לעומת 36.9 שעות, בהתאמה), ההכנסה החודשית הממוצעת של אישה עצמאית דומה לזו של אישה שכירה-8,444 שקלים לעומת 8,546 שקלים, בהתאמה. גברים עצמאים עובדים שעה פחות מגברים שכירים, והכנסתם החודשית הממוצעת גבוהה ב-17.2% מזו של גברים שכירים (15,102 שקלים לעומת 12,498 שקלים, בהתאמה). הפער בין ההכנסה החודשית של גברים עצמאיים ונשים עצמאיות עמד על 44.1% – פער הגדול ב-12.5 נקודות האחוז מזה של השכירים.