70% מכלל העובדים הזמניים ברשות שדות התעופה יוצאו לחופשה ללא תשלום. כך הוחלט היום (ראשון), בהחלטה משותפת של ועדי העובדים והנהלת רשות שדות התעופה. מהוועדים המעורבים נמסר כי ההחלטה התקבלה "לאחר דיונים כואבים וקשים בין ההנהלה לוועדי העובדים ולאחר ניתוח הפעילות התעופתיות בנמל התעופה בן גוריון ונמל התעופה רמון". בכדי לצמצם את הפגיעה בעובדים בעלי משפחות הוחלט להוציא קודם את הרווקים מבין העובדים לחופשה ללא תשלום.

במקביל ננקטו צעדים נוספים: המשרות של עובדי הביטחון ברשות יצומצמו, עובדי היום יצאו לארבעה ימי חופשה והשעות הנוספות של כלל העובדים יבוטלו באופן גורף. גם משכורתם של העובדים הבכירים תספוג פגיעה וההנהלה הבכירה ויתרה על 50 אחוז מהפריון השנתי לשנת 2019. ההכשרות בוטלו כמו גם הגיוסים של עובדים ועובדים ארעיים שהיו אמורים לחזור לקראת עונת הקיץ 2020.