דבר העובדים בארץ ישראל
menu
יום ראשון ח' בתמוז תשפ"ד 14.07.24
27.4°תל אביב
  • 21.1°ירושלים
  • 27.4°תל אביב
  • 26.1°חיפה
  • 28.1°אשדוד
  • 25.6°באר שבע
  • 31.8°אילת
  • 28.8°טבריה
  • 20.7°צפת
  • 26.7°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
ספורט

עובדים בספורט / עד החזרה למגרשים: מדריך לספורטאים שהוצאו לחל"ת

מעבר לפגיעה הכלכלית, היציאה לחל"ת פוגעת ברמה המקצועית של השחקן, שהקריירה שלו מלכתחילה קצרה ביותר | עו"ד רן קידר, היועץ המשפטי של חטיבת הספורט בהסתדרות, מסביר כיצד ניתן להתמודד עם המצב

אצטדיון טדי בירושלים (צילום: פלאש90)
אצטדיון טדי בירושלים (צילום: פלאש90)
עו"ד רן קידר
עו"ד רן קידר
כתב אורח
צרו קשר עם המערכת:

ספורטאים וספורטאיות רבים, כמו שאר מאות אלפי עובדים במדינת ישראל, מתמודדים כיום עם שאלת החל"ת ומשמעויותיה על עתידם הכלכלי. בטור הבא ננסה לעשות קצת סדר בנושא.

מה זה חל"ת? מה התנאים שבהם ניתן לצאת לחל"ת ולקבל כסף מביטוח לאומי?
חל"ת זה קיצור של המונח במשפט העבודה: "חופשה ללא תשלום". מדובר בהוצאה לחופשה בהסכמה של המעסיק והעובד לתקופה קצובה בזמן. בחל"ת חוזה העבודה שבין הצדדים מושהה העובד משוחרר מעבודה ואילו המעסיק משוחרר מתשלום שכר ותנאים סוציאליים לרבות הפרשות לפנסיה ולקופות גמל. בסיומו של החל"ת העובד אמור לחזור לעבודה סדירה.

מה הזכויות של מי שיוצא לחל"ת?
בתקופת החל"ת ממשיכים לחול חובות הנאמנות, סודיות והתנהגות בתום לב של המעסיק כלפי העובד וההפך. העובד אינו זכאי לכל תמורה כלכלית מהמעסיק אך גם אינו צריך לספק עבודה למעסיק ולעמוד לרשות העבודה. עובד הנמצא בחל"ת שנכפה על ידי המעסיק יכול, בתנאים מסוימים, לקבל דמי אבטלה.

מה ייחודי ביציאה לחל"ת בקבוצת ספורט?
מדובר במצב בעייתי, מכמה סיבות. ראשית, הפגיעה המקצועית היא קשה. הספורטאי, בניגוד לרוב המקצועות האחרים, משתמש בעיקר בגופו. שמירה על כושר משחק היא קריטית. בענפי הכדור הקבוצתיים יש גם חשיבות עליונה לדקות משחק במסגרת קבוצתית על מנת לשמור על חדות המשחק. יציאה לחל"ת מעבר לפגיעה הכלכלית פוגעת ברמה המקצועית של השחקן שהקריירה שלו מלכתחילה קצרה ביותר ביחסי לרוב המקצועות במשק.

בעיה נוספת בנוגע לשחקנים היא העובדה שבשל גילם הצעיר הם זכאים לתקופה קצרה של דמי אבטלה. שחקנים עד גיל 25 (עם עד שני תלויים) זכאים ל-50 ימי אבטלה. מגיל 25-28 (עם עד שני תלויים) זכאים ל-67 ימים אבטלה. כולנו תקווה כי המדינה תאריך את תקופת הזכאות בהתאם להתמשכות הסגר. בעיה שלישית היא העובדה ששחקנים רבים יצאו כבר לחל"ת בתקופת הקיץ ופנו לקבלת דמי אבטלה כך שזכאותם לדמי אבטלה כעת נפגעה.

אם שחקן או שחקנית עובדים במשרה נוספת במקביל לקריירה הספורטיבית, האם הם זכאים לצאת לחל"ת?
השחקן או השחקנית זכאים לצאת לחל"ת, אך מדמי האבטלה ינכו את הכנסתם מהמשרה הנוספת.

האם הקבוצות יכולות להוציא לחל"ת בכוח?
הקבוצות כמעסיקות לא יכולות להוציא לחל"ת ללא הסכמת השחקן. יחד עם זאת, יציאה בהסכמה יכולה להיות גם בהתנהגות, קרי אם שחקן מוצא לחל"ת והוא נרשם בשירות התעסוקה ובמוסד לביטוח לאומי, יכול שיראו אותו כמי שהסכים ליציאה לחל"ת.

מה ספורטאי יכול לעשות אם הוא לא מוכן לצאת לחל"ת?
ספורטאי מקצועני כמו כל עובד במשק לא ניתן להוציא לחל"ת כפוי. ספורטאי אשר מתנגד להוצאתו לחל"ת כפוי יכול להודיע על התנגדותו ועל היותו מתפטר בדין מפוטר.

האם בזמן החל"ת השחקנים זכאים לקבל מהקבוצות זכויות סוציאליות? כגון הפרשות לפנסיה?
אלה הן חלק מהבעיות של יציאה לחל"ת. העובד או השחקן אינו זכאי להפרשות לפנסיה או לזכויות סוציאליות. חשוב מאוד לשים לב למרכיב ה"ריסק" (קצבה למקרה של נכות או שאירים) שהוא מובטח רק לתקופה מוגבלת שלאחריה יש לשלם באופן עצמאי על מנת להבטיחו. ארגון השחקנים מנסה להגיע להסכמים עם הקבוצות שבתקופת החל"ת ימשיכו להפריש עבור השחקן הפרשות לקופות הפנסיה על מנת לשמור על רצף הפרשות.

כמה אחוז מהמשכורת שכתובה בחוזה יקבל הספורטאי מהביטוח הלאומי?
שיעור דמי האבטלה שיקבל השחקן תלויים בארבעה פרמטרים: גיל השחקן, אם יש לו תלויים, גובה שכרו של השחקן, אורך תקופת הזכאות לדמי אבטלה (שגם היא תלוית גיל ותלויה באם השחקן נשוי ובעל ילדים). לדוגמא דמי האבטלה עד גיל 28 יהיו בשכר של 3,000 ₪ על 60% מהשכר – 1,800 ₪ בחודש; ובשכר של 33,850 יהיו 31% מהשכר – 10,551 ₪ בחודש.

האם הספורטאי זכאי גם לבונוסים לפי החוזה או רק לשכר בסיס? בונוס אליפות, כיבוש שערים, גביע אירופה, הישרדות וכו'.
זה תלוי מאוד האם הליגות יסתיימו בקיץ או שהעונה תבוטל ומה יהיה גורלה. ככל שיוחלט שהליגות תמשכנה בקיץ בלוח משחקים צפוף אזי סיכוי סביר כי השחקנים יהיו זכאים גם לפרמיות ומענקים השונים לפי החוזים שלהם.

איך מוציאים שחקן בפועל לחל"ת?
להוצאה לחל"ת יש מספר פעולות וטפסים שיש למלא. רצוי כי המעסיק ימלא טופסי ב"ל 100 וישדר אותם למוסד לביטוח לאומי. זה יכול מאוד להקל על עבודת המוסד שלפי פרסומים מעוניין לשלם את תחילת התשלומים עוד לפני הפסח. כמו כן על הקבוצה לתת לשחקן מכתב יציאה לחל"ת של 30 ימים לפחות (מתחת ל-30 ימים אין זכאות לדמי אבטלה). המעסיק צריך לתת לשחקן טופס ב"ל 1514 ובו פירוט ההפרשות לביטוח לאומי בחודשים האחרונים.

על השחקן להירשם ללא דיחוי באופן מקוון בשירות התעסוקה בלינק. ברישום עד ה-26 במרץ עדיין יכול לזכות בדמי אבטלה מה-15 לחודש. לאחר רישום בלשכה על השחקן להירשם, גם כן באופן מקוון, באתר של המוסד לביטוח לאומי בלינק.

מה קורה לשחקן בסוף תקופת החל"ת? האם הקבוצה מחוייבת להחזיר אותו?
הדבר שוב תלוי בהחלטה של ההתאחדות לכדורגל ומנהלת הליגות בדבר המשך הליגות בקיץ. ככל שזו תהיה ההחלטה, אזי השחקן יחזור לקבוצה והיא תהיה מחויבת מחדש לחוזה איתו. השחקן כאמור יחזור להתאמן באופן סדיר בקבוצה והקבוצה תהיה מחויבת לתת לו אפשרות הוגנת להתחרות על ההרכב.

איך ארגון השחקנים יכול לשמור על השחקן ולדאוג שיקבל את כל זכויותיו?
ארגון השחקנים שואף למקסם ולשמור את זכויות השחקנים והשחקניות. ארגון השחקנים הגיע להסכמים בארבע רמות לפי הסדר הבא, בהתאם למועדף ביותר לזה שפחות: א. הסדר יציאה לחל"ת תוך התחייבות של הקבוצה להשלים את שכר הבסיס של השחקנים לפי החוזה של כל אחד ואחת. ב. יציאה לחל"ת והשלמה לשכר בסיס על ידי הקבוצה תוך הפחתה של 10%- 30% משכר הבסיס ג. הוצאה לחל"ת תוך שמירה על ותק השחקן והפרשות לפנסיה ד. הוצאה לחל"ת חד צדדית של הקבוצה ללא הסדר עם ארגון השחקנים. במקרה כזה ארגון השחקנים מוציא מכתב לקבוצה ובו דרישה לשמור על זכויות השחקנים.

איך מתמודדים עם הנושא של החל"ת במדינות אחרות? מה המודל הרצוי?
במספר לא מבוטל של קבוצות באירופה הפחיתו משכר השחקנים בשיעורים שונים אך לא הוציאו את השחקנים לחל"ת. זהו המודל הרצוי מבחינת ארגון השחקנים. לפי המודל הזה עובד מקבל עדיין את רוב שכרו ומופרשים לו הפרשות לקרנות הפנסיה. עובד לא נשלח "לרעות בשדות זרים" והוא נשאר חלק אינטגרלי של הקבוצה. יחד עם זאת בצוק העיתים קשה לבוא בטענות לקבוצות, בעיקר הקטנות, שאינן עומדות בנטל הכלכלי ומבקשות להוציא את השחקנים לחל"ת. ארגון השחקנים מבקש כי ההוצאה תהיה מסודרת בהסכם מסודר עם הארגון תוך שמירה ככל הניתן על זכויות השחקן.


עו"ד רן קידר הוא היועץ המשפטי של חטיבת הספורט בהסתדרות

*** האמור בכתבה זו הוא מידע אינפורמטיבי כללי ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני באמצעות בעל מקצוע. השימוש בלשון זכר בכתב זו היא לצורכי הנוחות בלבד. האמור בכתבה מיועד לנשים וגברים כאחד.

דבר היום כל בוקר אצלך במייל
על ידי התחברות אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר
פעמון

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״

נרשמת!