מענה חלקי לעובדים מבוגרים שפוטרו ואינם זכאים לדמי אבטלה: הממשלה אישרה היום (שישי) בתקנות שעת חירום מענק מיוחד לעובדים ולעובדות מעל גיל 67 שעבודתם הופסקה בעקבות משבר הקורונה. המענק יעמוד בחודש מרץ על 1,000-2,000 ש"ח, בהתאם להכנסה מפנסיה (אם קיימת) של העובד. במידה ואי-ההעסקה תימשך גם בחודש אפריל, חלק מהזכאים יקבלו מענק גבוה יותר שיגיע עד 4,000 ש"ח. המענק אינו מהווה דמי אבטלה, ולסכום המענק אין קשר להכנסתו של העובד מעבודה שהופסקה.

לפי נתוני הביטוח הלאומי, כ-135 אלף שכירים בישראל הם מעל גיל 67. 43% מהם הם בגילים 67-69, 51% מהם בגילאי 70-79, ו-6% הם מעל גיל 80. כרגע לא ניתן לדעת כמה מהם זכאים למענק, אך בביטוח הלאומי מעריכים כי לפחות חצי מהם יהיו זכאים – כלומר כ-67 אלף עובדים.

לפי חוק הביטוח הלאומי, עובדים מעל גיל 67 שמפוטרים מעבודתם אינם זכאים לדמי אבטלה. בניגוד למאות אלפי העובדים שפוטרו או הוצאו לחל"ת בעקבות משבר הקורונה, העובדים המבוגרים נותרו ללא עוגן לקיום, מאחר שלרבים מהם אין חסכון לפנסיה, או שקצבת הפנסיה שלהם נמוכה. בשבועיים האחרונים דרשו הסתדרות הגמלאים ומספר חברי כנסת כי הממשלה תתערב במשבר ותאפשר להם לקבל דמי אבטלה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

הפתרון שאושר הוא חלקי בלבד, ובניגוד לדמי אבטלה, אינו מתייחס להכנסת העובד מעבודה אלא להכנסתו מפנסיה בלבד. קצבת הזקנה אינה נכללת בחישוב ההכנסה.

בביטוח הלאומי מעריכים כי משבר הקורונה יגדיל את הסכומים שיועברו למבוטחים בכ-7 מיליארד ש"ח בנוסף למה שהיה ערב הקורונה, עבור חודשי מרץ ואפריל בלבד. אומדן זה מתבסס על הערכה של 800 אלף דורשי עבודה שיהיו זכאים לדמי אבטלה, ועל ההערכה כי כמחצית מהשכירים בגילאי 67+ (כ-67 אלף) יימצאו זכאים למענק המיוחד.

תנאי הזכאות למענק

לפי התקנות שאושרו, למענק זכאים תושבי ישראל בגיל 67 ומעלה, שפוטרו או הוצאו לחל"ת לשלושים יום לפחות בעקבות משבר הקורונה, אחרי שעבדו כשכירים לפחות שלושה חודשים בטרם הפיטורים/הוצאה לחל"ת.

סכום המענק

המענק ישולם בהתאם להכנסה מפנסיה, כאשר ככל שההכנסה מפנסיה נמוכה יותר, המענק יהיה גבוה יותר. הכנסה מקצבאות ביטוח לאומי לא נלקחת בחשבון לצורך חישוב המענק. גם ההכנסה מהעבודה ממנה העובד פוטר/הוצא לחל"ת אינה נלקחת בחשבון.

מענק עבור חודש מרץ:  מי שהוצא לחל"ת או פוטר לאחר ה-1.3.20 בעקבות משבר הקורונה, יוכל להיות זכאי למענק בחודש מרץ בהתאם להכנסתו מפנסיה:

  • מענק בסך 2,000 ₪ – למי שהכנסתו מפנסיה נמוכה מ-2,000 ₪ או אם אין לו הכנסה מפנסיה.
  • מענק בסך 1,500 ₪ – למי שהכנסתו מפנסיה בין 2,000 ₪ ל-4,000 ₪
  • מענק בסך 1,000 ₪ – למי שהכנסתו מפנסיה בין 4,000 ₪ ל-5,000 ₪

מענק עבור חודש אפריל: מי שהיה זכאי למענק בחודש מרץ ולא שב לעבודה עד ה-19.4.20 או מי שהוצא לחל"ת או פוטר עד ה-19.4.20 בעקבות משבר הקורונה, יוכל להיות זכאי למענק בחודש אפריל בהתאם להכנסה מפנסיה:

  • מענק בסך 4,000 ₪ – למי שהכנסתו מפנסיה נמוכה מ-2,000 ₪ או אם אין לו הכנסה מפנסיה.
  • מענק בסך 3,000 ₪ – למי שהכנסתו מפנסיה בין 2,000 ₪ ל-3,000 ₪
  • מענק בסך 2,000 ₪ – למי שהכנסתו מפנסיה בין 3,000 ₪ ל-4,000 ₪
  • מענק בסך 1,000 ₪ – למי שהכנסתו מפנסיה בין 4,000 ₪ ל-5,000 ₪

כיצד מקבלים את המענק?

בביטוח הלאומי מציינים כי מי שעבר את גיל 67 לא צריך להירשם בשירות התעסוקה ולא צריך להגיש תביעה לדמי אבטלה כדי לקבל את המענק. בימים הקרובים יפרסם המוסד לביטוח הלאומי הנחיות כיצד לקבל את המענק.