הוועדה המוניטרית החליטה היום (שני) להפחית את הריבית ב-0.15 נקודות אחוז לרמה של 0.1%, וזאת על רקע המשבר הכלכלי סביב נגיף הקורונה. מדובר בריבית הנמוכה ביותר בנוסף, החליטה הוועדה על שני צעדים נוספים: הרחבת עסקאות הריפו, וכלי מוניטרי חדש – הלוואות לבנקים בריבית קבועה מראש של 0.1% – המותנת במתן אשראי לעסקים קטנים וזעירים.

על רקע משבר הקורונה, חטיבת המחקר מעריכה כי התוצר התכווץ בכ-5% ברבעון הראשון (במונחים רבעוניים). על פי התחזית המקרו כלכלית של החטיבה, בהנחה שעיקר המגבלות הבריאותיות יוסרו בהדרגה עד סוף חודש יוני, צפויה צמיחה שלילית בשיעור של כ-5% ב-2020 ושיעור האבטלה יסתכם בכ-6% (ממוצע שנתי). תחילת ההתאוששות ברבעון השלישי תביא לצמיחה של כ-9% ב-2021, אולם שיעור האבטלה צפוי לרדת בהדרגה ורק לקראת סוף 2021 להתקרב לרמות הנמוכות ששררו ערב המשבר. יחס החוב לתוצר צפוי להגיע לכ-75% ב-2020. יודגש, כי אי הוודאות לגבי התחזית גבוהה במיוחד, לאור חוסר הבהירות לגבי משך המשבר ועומקו.

התוצר העולמי צפוי להתכווץ ב-2020 בשיעור משמעותי, והתפשטות המשבר הביאה לתגובת מדיניות עזה של הבנקים המרכזיים והממשלות. מחירי הסחורות צנחו בעשרות אחוזים. בסין מסתמנת התאוששות בפעילות הכלכלית.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בנק ישראל התחיל פותח בתכנית חדשה – במסגרתה  יספק למערכת הבנקאית הלוואות בריבית קבועה לטווח של 3 שנים בגובה ריבית בנק ישראל,  במטרה להגדיל את היצע האשראי הבנקאי לעסקים קטנים וזעירים, ולסייע להם לצלוח את משבר הקורונה ולחזור לפעילות מלאה כשהדבר יתאפשר.

התוכנית תופעל עד סוף חודש מאי והיקפה יעמוד על 5 מיליארד ש"ח. כל סכום שיועמד על ידי המערכת הבנקאית כאשראי חדש לעסקים קטנים וזעירים יהיה זכאי למימון במסגרת תוכנית זו. התכנית תייצר לבנקים מקורות זולים למתן אשראי לעסקים קטנים וזעירים על אף התייקרות עלויות המימון שנגרמה בשבועות האחרונים, כתוצאה מהעלייה בתשואות על האג"ח של הבנקים, על רקע העלייה בסיכון המאפיינת את המשק בתקופה זו.

בנוסף החל ממחר, בנק ישראל יקבל לראשונה, בנוסף לאג"ח ממשלתיות, גם אג"ח קונצרניות בדירוג AA  ומעלה, במסגרת עסקות הריפו מול הגופים הפיננסיים.  מטרת הרחבת מגוון הביטחונות היא לאפשר גמישות לגופים המורשים לעשות שימוש בכלי זה ולהבטיח את יכולתו של בנק ישראל לתמוך בנזילות השקלית במערכת פיננסית.