בתום יומיים של דיונים אישרה הכנסת את הגדלת מסגרת התקציב ב-50 מיליארד שקלים, על מנת לממן את תכנית הסיוע הכלכלי להתמודדות עם משבר הקורונה. 16.1 מיליארד שקלים אושרו למימון הוצאות הביטוח הלאומי.

החוק למעשה פורץ את מגבלת ההוצאה של הממשלה בזמן התקציב ההמשכי. בגלל שעדיין לא אושר תקציב לשנת 2020, הממשלה מתנהלת תחת תקציב זמני שבמסגרתו היא יכול להוציא כל חודש 1/12 מתקציב שנת 2019. עם זאת, הכנסת אישרה להגדיל את רמת ההוצאה, כל עוד התקציב הנוסף משמש להתמודדות עם משבר הקורונה.

החוק מפרט את חלק ממרכיבי התכנית הכלכלית: למענקים וסיוע לעצמאים ועסקים יוקצבו 9 מיליארד שקלים, ו-2.6 מיליארד שקלים יוקדשו לפיצוי לרשויות המקומיות על הנחות בתשלומי ארנונה. בנוסף לתוספת לתקציב, החוק גם יעמיד 40 מיליארד שקלים עבור החזר חובות של המדינה שיילקחו כדי לממן את ההתמודדות עם משבר הקורונה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בנוסף, במסגרת החוק אושר המענק החד פעמי על סך 500 שקלים לכל ילד שעליו הכריז בשבוע שעבר ראש הממשלה, אבל הובהר שמנגנון החלוקה דורש חקיקה נפרדת כדי לצאת לפועל. בוועדת הכספים הציג ח"כ איציק שמולי (העבודה) הסכמה שהושגה מול משרד האוצר, לפיה 350 אלף קשישים מוחלשים במדינת ישראל, שראש הממשלה  הודיע על מענק לעניינם בסך 500 שקלים יקבלו תוספת והמענק יעמוד על 950 שקלים, שאושרה גם היא במסגרת החוק.