איסור היציאה מהבתים תם הבוקר (חמישי) בשעה 7:00. עם זאת, על פי תקנות שעת החירום להגבלת התנועה שאישרה הממשלה ביום שלישי, עד יום שישי בשעה 6:00 בבוקר, נאסר על אדם לצאת מהיישוב בו הוא גר, אלא לשם הצטיידות במזון, בתרופות או במוצרים חיוניים, או לשם קבלת שירותים חיוניים, אלא אם לא ניתן לעשות זאת בישוב מגוריו. תותר גם הסעת ילד שהוריו מתגוררים בבתים נפרדים.

הרחבת סמכויות למשטרה: בתקנות הורחבו סמכויות האכיפה של משטרת ישראל שיכללו מעתה גם סמכות למנוע יציאה של אדם או רכב מיישוב, וכן הסמכות לדרוש מכל אדם להזדהות ביציאתו מהיישוב ולעכבו באם נדרש על פי חוק. עם זאת, לא נקבעו סנקציות פליליות על הפרת ההנחיות הספציפיות לפסח, ובמשרד הבריאות ציינו כי הם מצפים מהציבור למלא אחריהן כדי לשמור על בריאות הציבור.

אין תחבורה ציבורית עד יום ראשון: בנוסף נקבע כי עד יום ראשון ה-12.4 בשעה 8:00, יופסקו שירותי התחבורה הציבורית ובכלל זה טיסות נוסעים בינלאומיות. טיסות נוסעים בינלאומיות יוכלו לפעול רק באישור מראש של שרי התחבורה והפנים. תותר הפעלה של שירותי הסעה ייעודיים לעובדים בהתאם להנחיות, וכן של מוניות על פי ההנחיות ולצורך חיוני בלבד.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

אסור להגיע לעבודה במהלך החג: הממשלה אישרה בישיבתה גם תיקון לתקנות שעת חירום לפיו עסקים במגזר הפרטי ביישובים שרוב תושביהם יהודיים, לא יאפשרו שהייה של עובדים במקום העבודה במהלך החג, מלבד במקרים ייחודיים בהם נדרשים עובדים לביצוע עבודה חיונית או דחופה ובלבד שמספרם לא עולה על 15% מכלל העובדים (או עד ל-30%, אם נתן המעסיק הודעה בעניין למשרד הכלכלה והתעשייה). תוקף התיקון עד ליום שישי בשעה 06:00 בבוקר, אז יחזרו לתוקף ההוראות שנקבעו בתקנות העיקריות.

האיסור להגיע לעבודה לא יחול על מקומות עבודה הפועלים במתן שירותים קיומיים, מקומות העוסקים בעבודות תשתית ובעבודות בינוי, ומפעלים שהוגדרו כחיוניים למשק הישראלי. באשר למפעלים שלהם היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה, כגון מפעלי תעשייה, ההגבלה שתחול היא זו שקבועה בהיתר שניתן להם.

חובה חוקית לחבוש מסכת פנים במרחב הציבורי – החל מיום ראשון: בתוך כך, נחתם היום על ידי מנכ"ל משרד הבריאות צו המחייב חבישת מסכת פנים במרחב הציבורי. לפי הצו, כל אדם השוהה במקום שאינו מקום מגוריו מחויב בכיסוי הפה והאף באמצעות מסכה המיועדת לכך, או מסיכה ביתית, בהתאם להנחיות משרד הבריאות. הצו ייכנס לתוקף ביום ראשון הקרוב בשעה 7:00 בבוקר. לפי משרד הבריאות, "מסכת פה-אף מקטינה מאוד את הסיכון להידבק ולהדביק. היא מונעת פליטת נתז טיפתי ומונעת מנתז טיפתי להגיע לפה ולאף."

הוראות חבישת מסיכה לא יחולו על קטין מתחת לגיל 6, אדם שמחמת מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית מתקשה באופן משמעותי בשימוש במסכה, אדם השוהה בכלי רכב, במבנה או בחדר במבנה ללא אדם נוסף או אדם השוהה במקומות כאמור עם אנשים הגרים באותו מקום איתו, משתתף בשידור באמצעי תקשורת שנדרש לדבר בשידור ובלבד ששומר על מרחק של שני מטרים מאדם אחר, וכן שני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד במקום העבודה, ובלבד שיישמרו על המרחק הנדרש לפי ההנחיות.

לפי הודעת הממשלה, "בזמן חג הפסח עולה החשש לעלייה משמעותית בשיעורי ההדבקה והשפעותיה עלולות להיות רחוקות טווח. התקנות כוללות צמצום נוסף של היציאה למרחב הציבורי עד לאחר החג וכן הגבלה על מקומות העבודה."