משרד האוצר פרסם אתמול (שלישי) את ביצוע התקציב לחודש מרץ 2020, ממנו משתקפת עלייה ברמות הגירעון וירידה ברמת ההוצאה לעומת מרץ 2019. על-פי דו"ח הביצוע, משבר הקורונה הביא לפגיעה ניכרת בהכנסות המדינה ממיסים, מה שהוביל לכך שבחודש מרץ עמד הגירעון על 15.9 מיליארד שקלים, לעומת רק 3.6 מיליארד שקלים במרץ 2019.

הכנסות המדינה לתקופה של ינואר-מרץ ירדו ב-8.6% לעומת אלו בשנת 2019. ההסבר לירידה הוא גם בכך שהכנסותיהם של עסקים רבים נפגעו בתקופה זו כתוצאה ממשבר הקורונה, וגם בדחיית תשלומי המע"מ עליה החליטה הממשלה כחלק מחבילת הסיוע הכלכלית.

לעומת זאת, הוצאות המדינה דווקא ירדו בחודש מרץ לעומת שנת 2019. הצעדים של התכנית הכלכלית ייכנסו לתוקף רק בחודש אפריל, ולכן חודש מרץ התנהל למעשה כמו חודש רגיל תחת התקציב ההמשכי. הוצאות הממשלה לחודש מרץ עמדו על 39 מיליארד שקלים, כש-29.1 מיליארד מתוכם יצאו למימון משרדי הממשלה. מתחילת השנה, עליה חל תקציב אחד חלקי שתיים עשרה, הוציאה הממשלה 95.2 מיליארד שקלים. זאת לעומת אותה התקופה בשנת 2019, בהם עמדו הוצאות המדינה על 98.8 מיליארד שקלים – קיצוץ בפועל של 3.7%.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בחודשים הקרובים אנחנו צפויים לראות את ההכנסות סופגות מכה נוספת: מגפת הקורונה החלה להשפיע בהדרגה רק במהלך החודש, והשפעתה הגיעה לשיאה רק בסוף החודש. גם בצד ההוצאות אנחנו צפויים לראות שינוי, עם כניסת חבילת הסיוע לתוקף.​