נשים עובדות בהריון יוכלו לצאת לחופשה ללא תשלום בהסכמתן, ללא חובת היתר ממשרד העבודה והרווחה – כך קובעות תקנות שעת חירום שאישרה הממשלה בשני האחרון, כחלק מההתמודדות עם משבר הקורונה. לפי משרד העבודה, השינוי יאפשר לעובדות לקבל מיידית דמי אבטלה בזמן שהוצאו לחופשה ללא תשלום, במקום להמתין לאישור. עד אישור התקנות, פיטורים או פגיעה בתנאי העבודה של עובדת בהריון חייבו אישור של משרד העבודה והרווחה מכח חוק עבודת נשים, במטרה לוודא שההריון אינו הסיבה לפיטורים.

התקנות החדשות מחריגות הוצאה לחופשה ללא תשלום של עובדת בהריון מהצורך באישור המשרד, בתנאי שמתקיימים שורה של תנאים – העובדת הסכימה בכתב למהלך; תקופת החופשה ללא תשלום תהיה קצובה ל-30 עד 60 ימים; העובדת זכאית לקבלת דמי אבטלה מהביטוח הלאומי, לא נמצאה לעובדת עבודה מתאימה אחרת באותו היקף משרה ומבלי לפגוע בתנאי עבודתה, ובעת ההוצאה לחל"ת נותר יותר מחודש עד לתאריך הלידה המיועד שלה. עוד נקבע כי הוצאת העובדת לחל"ת נעשתה לאחר שפעילות בית העסק הוגבלה בתקנות שעת החירום, וכי המעסיק הוציא לחל״ת גם עובדים ועובדות נוספים שאינם מוגנים לפי חוק עבודת נשים. במידה שכלל התנאים מתקיימים, קובעות התקנות כי אין צורך באישור של משרד העבודה. עם זאת, היעדר מנגנון פיקוח חיצוני מאפשר לכל מעסיק להוציא עובדות בהריון לחל"ת מבלי לבדוק האם מדובר בצעד הכרחי. גם הסכמת העובדת ליציאה לחל"ת עלולה להתקבל במצב של היעדר ברירה.

במשרד העבודה והרווחה מציינים כי מטרת המהלך היא למנוע מצב בו עקב ההגבלות על ההוצאה לחל"ת, העובדות ייאלצו להסתמך על תשלום שכר של מעסיק שנקלע לקשיים כלכליים ויתקשה לשלם משכורות. העובדות שיוצאו לחל"ת יוכלו להירשם בשירות התעסוקה ולהגיש תביעת דמי אבטלה לביטוח הלאומי. עם זאת, עבור עובדות רבות, ההוצאה לחל"ת תהווה פגיעה משמעותית בהכנסה. מאחר שסכום קצבת האבטלה נע בין 60-31% מהשכר לבני 28 ומטה, ו-80-42% מהשכר לבני 28 ומעלה (ככל שהשכר גבוה יותר, ישולמו דמי אבטלה בשיעור נמוך יותר מהשכר).

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

חוק עבודת נשים קובע הגבלות חמורות על פיטורים או פגיעה בתנאי העבודה של נשים בהריון. לפי החוק, "לא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר להריון" – וכך גם על צמצום בשכר או בהיקף המשרה. החוק חל על עובדות שלהן ותק של שישה חודשים במקום העבודה. ההגנות בחוק חלות גם על עובדת שעברה הפלה,  הורה בתקופת לידה והורות ו-60 יום לאחריה, הורה בחל"ת לאחר לידה ו-60 יום לאחריה, עובד/ת במהלך טיפולי פוריות, הורה מיועד במסגרת פונדקאות, עובד המקבל ילד לאומנה, ועובדת השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות.

התפשטות מגפת הקורונה ותקנות החירום גרמו למקומות עבודה רבים להפסיק את פעילותם לחלוטין או לצמצם אותה. מאחר שמדובר במצב זמני, מעסיקים רבים הוציאו את עובדיהם לחופשה כפויה ללא תשלום, במהלכה הם יהיו זכאים לדמי אבטלה. לפי שירות התעסוקה, כ-89% מתוך כ-887 אלף דורשי עבודה חדשים בחודש מרץ היו עובדים שיצאו לחל"ת – כ-790 אלף עובדים.

בהודעת משרד העבודה והרווחה נאמר כי מאז פרוץ המגפה התקבלו כ-10,000 בקשות להיתר הוצאה לחל"ת של נשים בהריון, לעומת 1,200 בשנה רגילה – מה שהקשה על מתן מענה מהיר אליהן. במשרד הדגישו כי אם בקשות הוצאה לחל"ת הוגשו בטרם אישור התקנות ונדחו, הדחייה תישאר בתוקף. עוד ציינו במשרד כי אם מעסיק יהיה מעוניין לפטר עובדת בהריון, להאריך את משך החל"ת או לצמצם את שכרה, עליו להגיש בקשה כמקובל.

בהודעת המשרד נכתב כי "במטרה למנוע מצב שבו עובדות ימצאו את עצמן בפני שוקת שבורה של מעסיק שאינו מסוגל לשלם משכורת, ומתוך רצון להקל על ביורוקרטיה ולקצר תהליכים, הוחלט להתקין תקנת שעת חירום, אשר תאפשר לעובדות בהריון לבחור במסלול של יציאה לחל"ת, ולקבל דמי אבטלה לתקופה של עד 60 יום, אשר לאחריהן משרתה ותנאיה יישמרו לה. במקביל, הדבר יקל כמובן גם על בעלי העסקים, בתקופה קשה ומאתגרת זו".