ח"כ עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת) עתרה לבגצ ביחד עם ארגון עדאלה, כנגד התקנות לשעת חירום שתוקננו לאחרונה, והן מאפשרות למעסיקים להוציא לחל"ת נשים בהריון, בטיפולי פוריות או לאחר לידה. בעתירה נטען כי התקנות פוגעות בצורה בלתי מידתית בזכויות חוקתיות, והותקנו בהיעדר סמכות. בעתירה מתבקש בג״ץ להוציא צו ביניים שימנע את יישום התקנות ויקיים דיון דחוף בעניינן.

התקנות שהותקנו בשבוע שעבר מעדכנות סעיפים מחוק עבודת נשים לתקופת החירום שהוכרזה בגין הקורונה, באופן שיאפשר למעסיקים להוציא לחופשה ללא תשלום נשים בהיריון, בטיפולי פוריות, בחופשת לידה וב-60 הימים שאחריה, מבלי לקבל היתר לכך ממשרד העבודה והרווחה. לפי התקנות, לא יידרש היתר להוצאה לחל"ת באורך 30 עד 60 יום, במידה שהעובדת הביעה את הסכמתה לכך בכתב וזכאית לדמי אבטלה, ובמידה שתאריך הלידה המיועד שלה הוא יותר מחודש ממועד ההוצאה לחל"ת. במשרד העבודה נימקו את העברת התקנות בקושי לטפל במספר הבקשות הגבוה שהוגש, וברצון לאפשר לעובדות לקבל דמי אבטלה ולא להסתמך על שכר ממעסיקים שנמצאים בקשיים כלכליים. בקשה לפיטורי עובדת בהריון תמשיך להיות מחויבת בקבלת היתר.

יו"ר הוועדה המיוחדת לענייני רווחה ועבודה, ח"כ עאידה תומא סלימאן בדיון בוועדה 31 במרץ (קרדיט: דוברות הכנסת – עדינה ולמן)

העותרים חוששים שתקנות החירום עלולות להוביל לפיטורי אלפי נשים, למרות שקיימות חלופות רבות שיכולות להביא לאיזון ראוי בין זכויות הנשים שתיפגענה לבין צרכי המעסיקים. לטענת העותרים, התקנות פוגעות בצורה בלתי מידתית בזכויות חוקתיות להליך הוגן ולגישה לערכאות, שכן תימנע מנשים שיוצאו לחל״ת הזכות לשימוע, וכן הזכות לשוויון ולכבוד שתיפגע משום אפליית נשים על רקע מינן.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

נוסף על כך, בעתירה מודגש כי הממשלה פעלה בחוסר סמכות כשהתקינה את התקנות, הן משום שהתקנות עצמן עומדות בניגוד לסעיף לחוק יסוד: הממשלה, הקובע כי "אין בכוחן של תקנות שעת חירום למנוע פניה לערכאות, לקבוע ענישה למפרע או להתיר פגיעה בכבוד האדם". העותרים מוסיפים בעתירה כי היעדר הסמכות של הממשלה, נובעת גם בשל הצורך בחקיקה ראשית, ובמיוחד לאור כינוסה של הכנסת ה-23 והקמת הוועדות הרלוונטיות גם לנושא העתירה, לרבות הוועדה שבראשותה של ח״כ עאידה תומא סלימאן. לדבריהם, עמדה זו מקבלת חיזוק גם מפנייתו של היועץ המשפטי לממשלה שהובעה במכתבו אל ראש הממשלה, בה קרא לחדול מהמשך תחיקת תקנות לשעת חירום בגין הקורונה.

"לא מתקבל על הדעת שבשם מצב החירום יופקרו קבוצות וימחקו חוקים שנועדו להגן על האזרחים ובמיוחד על האזרחיות", אמרה ח"כ תומא-סלימאן. "נשים מופלות לרעה בשוק העבודה בימים רגילים ושבעתיים בימים קשים אלו. הממשלה בהחלטתה על התקנות לשעת חרום מתעלמת מציבור הנשים ואף יותר מהרשות המחוקקת, הכנסת, שאמורה לדון ולהחליט בנושא.״

עו״ד סאוסן זהר ממרכז עדאלה מוסיפה: ״התקנות האלה הן לא רק פסולות מבחינה מהותית ומביאות לפגיעה בלתי סבירה ולא מוצדקת בנשים, אלא גם נעשו במחטף המנוגד לעקרונות של הפרדת הרשויות. מתחילת המשבר אנו מתריעים מפני הסכנות של מתן סמכות לממשלה לעשות ככל העולה על רוחה מבלי בקרה של הרשות המחוקקת. תקנות אלה מבטלות באחת את ההגנה שניתנה לנשים מפני אפליה על רקע מגדרי ללא כל הצדקה, ומעמידה קבוצה מוחלשת ממילא לפגיעה נוספת. על בית המשפט העליון לעצור באופן מיידי את הנזק הזה, שכן שפרנסתן של אלפי נשים תיפגע, מבלי שתהיה להן כל אפשרות להתנגד לכך.״

בנעמת התריעו מהפגיעה האפשרית בנשים בעקבות התקנות: "למרות המצב הקשה, צריך להמשיך לשמור על זכויות ועקרונות בסיסיים. אסור תחת מטרית משבר הקורונה למחוק ולהתעלם מעקרונות יסוד. צריך לאזן בין האילוצים המתחייבים מהמצב לבין מתן הגנה, גם אם מינימלית, לנשים, בכל הנוגע להריון, טיפולי פוריות ולידה".

בשבוע שעבר פנתה 'קואליציית ארגונים למען זכויות העובדים בישראל', בהובלת ויצו ישראל והקליניקות המשפטיות באוניברסיטת תל אביב אל ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הרווחה אופיר אקוניס בדרישה לבטל את התקנות. אורה כורזים, יו"ר ויצו ישראל, אמרה כי "בחסות תקנות חירום, התקבלה בחטף החלטה לא מוסרית לבטל חוק מגן ולפגוע בזכויות נשים בימי משבר קשים אלה. בין רגע, עשרות אלפי נשים בהריון, בטיפולי פוריות ולאחר לידה חשופות לפגיעה קשה בזכויותיהן ללא הכרח ממשי ואמיתי.
דווקא בעיתות משבר על המדינה לגלות אחריות ולספק רשת ביטחון לאזרחיות ולא לפגוע בזכויותיהן. לא נוכל להניח לצעד זה לפגוע ב אוכלוסיות הנשים, הנפגעות העיקריות וכל זאת בחסות המשבר. אנו ניאבק לבטלו לאלתר בכל כוחנו". בקואליציית הארגונים שותפים ויצו ישראל, הקליניקות המשפטיות באוניברסיטת תל אביב, איתך-מעכי – משפטניות למען צדק חברתי, קו לעובד, הקליניקות המשפטיות במרכז הבינתחומי הרצליה והמרכז לחינוך משפטי קליני באוניברסיטה העברית.