מדד המחירים לצרכן נותר עלה ב-0.4% בחודש מרץ, וסך הכל השלים ירידה של 0.1% מתחילת השנה, כך על פי נתונים שפרסמה היום (שלישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המדד במרץ הושפע במיוחד במחירי ההלבשה (3.2%), פירות טריים (1.8%) ומזון (0.6%). מנגד – ירידה במחירי הירקות והפירות הטריים – 1.9%.

מתחילת השנה ירד מדד המחירים לצרכן ב-0.1% ובשנים עשר החודשים האחרונים (מרץ 2020 לעומת מרץ 2019) נותר מדד המחירים לצרכן ללא שינוי.

עליה של 0.6% במחירי הדירות בינואר-פברואר

בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמו היום גם את מדד מחירי הדירות לחודשים ינואר-פברואר, שאינו חלק ממדד המחירים ןלצרכן. מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים ינואר 2020 – פברואר 2020 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים דצמבר 2019 – ינואר 2020, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-0.6% ובכך השלימו עלייה של 3.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (ינואר 2019– פברואר 2019).

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות בחודשים ינואר 2020 – פברואר 2020 לעומת החודשים דצמבר 2019 – ינואר 2020, נמצאו עליות מחירים במחוזות: ירושלים 1.4%, צפון 1.2%, תל אביב 1.1% ודרום 0.6%; לעומתם מחוז המרכז נותר ללא שינוי ואילו במחוז חיפה נרשמה ירידה של 0.6%.

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ינואר 2020 – פברואר 2020 לעומת ינואר 2019 – פברואר 2019, נמצאו עליות מחירים בכל המחוזות כאשר הבולטות שבהם נרשמו במחוזות: צפון 6.2% תל אביב 6.1% וירושלים 5.2%.

במדד מחירי הדירות החדשות נמצא כי מחיריהם עלו בחודשים ינואר 2020 – פברואר 2020 לעומת דצמבר 2019 – ינואר 2020 ב-0.8% ובכך השלימו ירידה של 0.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (ינואר 2019 – פברואר 2019). אחוז העסקאות שבוצעו בתמיכה ממשלתית והשתתפו בחישוב מהווה 39.2% בהשוואה ל-39.8% בתקופה הקודמת (דצמבר 2019 – ינואר 2020).