הממשלה אישרה הבוקר שורה של הקלות על הציבור והמשק. ההקלות תקפות עד ל-30 באפריל, וייבחנו לאחר מכן מחדש:

  • שיעור העובדים במקומות העבודה יעלה מ-15% ל-30%.
  • התעשייה, ההייטק והשרותים יוחזרו לעבודה – בכפוף להצהרה שיעמדו בשורת הגבלות – ויקבלו את ה"תו הסגול". מדובר ברגולציה עצמית – העסקים לא יצטרכו אישור מראש.
  • חנויות חשמל, כלי בית, אופטיקה ומכבסות יפתחו – ברחובות הערים ולא בקניונים.
  • החינוך המיוחד יחזור בקבוצות של עד 3 ילדים, ומשפחות יוכלו להתארגן במשפחתונים – 3 משפחות עם מטפל קבוע.
  • פעילות ספורט תותר בזוגות קבועים ועד 500 מטר.
  • תפילות יותרו בחוץ – עד 19 איש, במרחק 2 מטר אחד מהשני ובלבישת מסכות.
  • קנס של 200 ש״ח על אי חבישת מסיכה לאחר אזהרה בפעם הראשונה.
  • בנוסף הודיע ראש הממשלה כי תינתן עדיפות להפעלת משרדי ממשלה המשרתים את הסקטור הפרטי. התחבורה הציבורית תתאים להגדלת היקף הפעילות במשק

עסקים שיקבלו ׳תו סגול׳ יוכלו להעסיק יותר מ-30% מהעובדים ומעל ל-10 עובדים בו זמנית. הכללים המרכזיים לקבלת ״תו סגול״: מינוי ממונה קורונה, שמירה על היגיינה, איסור התקהלות, אכילה בחדר העובד, שמירה על מרחק 2 מטר, בדיקת חום בכניסה, 2 עובדים בחדר של 20 מ״ר, 5 עובדים בחדר גדול מ-20 מ״ר, קיום דיונים בפורם של עד 8 אנשים.

במידה שאחד העובדים ידבק בנגיף קורונה, יסגר מקום העבודה, עד לסיום החקירה האפידמולוגית. עמידת העסק בכלל התו הסגול תהיה ברגלוציה עצמית. הפרת הכללים היא בגדר עבירה פלילית. התקנות תקפות עד ל-30 באפריל.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

הענפים שפתיחתם אושרה בכפוף לתנאי התו הסגול הם: ציוד מידע ותקשורת, ציוד אודיו ווידאו, מחשבים, ציוד היקפי ,תוכנה וציוד תקשורת, טקסטיל, כלים ממתכת, צבעים וזכוכית, שטיחים, מרבדים וחיפויי קיר ורצפה, רהיטים, מוצרי חשמל וגז ביתיים, כלי בית וכן מוצרים אחרים לבית (למעט צעצועים ומשחקים), חפצי תרבות ופנאי, ספרים, עיתונים, ציוד משרדי וצורכי כתיבה, ציוד ספורט ואופניים, כלי נגינה, מוזיקה וסרטים על גבי מדיה, אביזרים רפואיים, מכבסה, מתפרה וסנדלריה.

בנוסף, במסגרת ההקלות, תותר פעילות ספורט בזוגות למרחק של עד 500 מטר ממקום המגורים. לא תותר כניסה לחופי ים, פארקים, גני משחקים ומתקני ספורט עירוניים. לא תתאפשר הליכה ושהות בבתים של אחרים (מעבר ל- 3 המשפחות הנמצאות בקשר קבוע לשם שמירה על הילדים).

תתאפשר יציאה לברית או לחתונה בשטח פתוח בלבד, בהשתתפות של 10 אנשים לכל היותר ותוך שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם. תותר תפילה בהשתתפות של עד 19 אנשים במרחק של עד 500 מטרים ממקום המגורים או ממקום העבודה בשטח פתוח תוך שמירה על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם.

הלימודים נכון לעכשיו לא יחזרו, למעט בחינוך המיוחד שיחזור ביום שלישי, בקבוצות של עד 3 תלמידים ובהפרדה בין הקבוצות. תותר התארגנות של שלוש משפחות יחד לשמירה על הילדים.

בשלב זה, ועד סוף חודש אפריל, ימשיך המגזר הציבורי במתכונת העבודה כפי שהיתה עד ערב הפסח: עובדים שהוגדרו חיוניים ימשיכו במתכונת עבודתם כפי שהתבצעה עד כה, חלקם בעבודה מרחוק וחלקם במקום העבודה. עובדים שלא הוגדרו כעובדים חיוניים ימשיכו לשהות בחופשה, כמחציתה על חשבונם וכמחציתה על חשבון המעסיק.

במקביל, יוקם צוות משותף שיכלול את ממונה על השכר במשרד האוצר, הממונה על התקציבים במשרד האוצר ומנכ"ל משרד ראש הממשלה, שיבחן את אופן יישום ההקלות והוצאתן לפועל במגזר הציבורי כך שתתאפשר חזרה לשגרת עבודה תחת המגבלות שיקבעו, תוך שמירה על בריאותם ובטיחותם של העובדים.