בכל שבוע שבו מערכת החינוך נשארת סגורה מפסיד המשק הישראלי 2.6 מיליארד שקלים – כך עולה מדו"ח שפרסמה היום (חמישי) מחלקת המחקר של בנק ישראל. בדו"ח מציגים חוקרי הבנק את החישוב הבא:

בישראל 365 אלף משקי בית בהם ילד בגיל 0-4 ששני הוריו עובדים. 114 אלף משקי בית נוספים כוללים ילד בגיל 5-9 שאין לו אח או אחות גדולים בגילאי 15-17. כך שיש 479 אלף משקי בית בהם ילד הזקוק להשגחת מבוגר ושני ההורים מועסקים. החוקרים העריכו שכ-15% ממשקי הבית ימצאו פתרון חלופי שיאפשר לשני ההורים לצאת לעבודה, כך שנשארו 407 אלף משקי בית בהם אחד ההורים יישאר לטפל בילדים כל עוד מערכת החינוך מושבתת.

4.3 מליון המועסקים במשק הישראלי מפיקים תוצר מקומי של 27.1 מיליארד שקלים בשבוע. כך שכל מועסק מייצר בממוצע תוצר השווה לכ 6,360 שקלים בשבוע. הכפלת סכום זה ב-407 אלף ההורים שישארו בבית מביאה את החוקרים לתוצאה 2.6 מיליארד שקלים.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בבנק ישראל מסייגים את החישוב בכך שיש הורים שלא יכולים לעבוד כעת גם אם מערכת החינוך הייתה פעילה, אך קובעים כי "ככל שבמרוצת השבועות הקרובים יוסרו מגבלות נוספות על קיום פעילות כלכלית ותותר תעסוקה ברוב ענפי המשק – העלות המשקית הנקייה מהשבתת מערכת החינוך תעלה ותתקרב לאומדן שפורט כאן".

בבנק העריכו שבסקטור המשפחות בעלות ילדים קטנים, התפוקה היא מעל הממוצע, אך בחישוב נסמכו רק על הממוצע. בחישוב של בנק ישראל ניתן למצוא בעיות נוספות רבות כך לדוגמא: חלק מההורים ממשיכים לעבוד באופן חלקי מהבית, בחישוב התוצר לעובד יש הפשטה שאינה בהכרח תואמת מצבים של השבתה חלקית, משקי הבית יעדיפו להחזיר לעבודה את ההורה שהכנסתו גבוהה יותר וכו'.

לא כולל התרומה העתידית של מערכת החינוך וללא הערכת סיכון

בבנק מציגים סייג נוסף לחישוב, והוא אי הכללת מרבית ההפסד למשק מאובדן התפוקה החינוכית של  בתי הספר, המעונות והגנים. "אומנם לא ניתן לכמתה באופן מדויק בחישוב שנעשה", כותבים בבנק, "אך היא מוערכת בכמיליארד שקלים נוספים לשבוע, כאשר לא כוללים תפוקה בגין ה'למידה מרחוק'. בימים כתיקונם, למערכת החינוך, עוד מהגיל הרך, יש תפקיד מרכזי בעיצוב דור העתיד המתבטא, בין היתר, בפריון המשק בטווח הארוך".

תחום נוסף וחשוב שלא נסקר כלל על ידי הבנק, הוא הנזק הכלכלי שייגרם במקרה שפתיחה חלקית או מלאה של מערכת החינוך תגרום להתפרצות מחודשת וחמורה של המגפה, כזו שתגרור החמרה מחודשת בהוראות החירום ועמן גם לנזק משקי חמור יותר.