הממשלה אישרה הבוקר (שישי) תוכנית סיוע נוספת לעצמאים ולעסקים קטנים שנפגעו ממשבר הקורונה. לראשונה מתחילת המשבר כוללת התכנית גם פיצויים לעסקים, ולא רק הלוואות או דחיות תשלומי חובה. התכנית כוללת מענק השתתפות בהוצאות קבועות, שיוכל להגיע עד לסך של 400,000 שקל לעסק, כתלות במידת הירידה בפעילותו. בנוסף אושרה הפעימה השנייה במענק הסיוע המורחב לעצמאים, במסגרתו עצמאים יהיו זכאים למענק בגובה 70% מההכנסה החייבת שלהם, ועד 10,500 שקל. בסך כולל של 8 מיליארד שקל

מענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים קטנים ולעמותות – 5.2 מיליארד שקל

המתווה כולל מענק ייעודי לעסקים קטנים (עד מחזור של 20 מלש"ח), שמחזור המכירות שלהם נפגע משמעותית בחודשים מרץ-אפריל, כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה, במטרה לסייע בכיסוי ההוצאות הקבועות. המענק יינתן גם לעמותות שמוגדרות כמוסד ציבורי זכאי. המענק יוכל להגיע עד לסך של 400 אלף שקל, כתלות במידת הירידה בפעילותו. המענק ישולם על-ידי רשות המסים החל מחודש מאי.

מענק סיוע ייעודי לעצמאים – 2.8 מיליארד שקל

בהמשך לפעימה הראשונה ששולמה בחודש אפריל, יועבר מענק סיוע ייעודי לעצמאים שהיקף פעילותם ירד בהיקף של 25% לפחות בחודשים מרץ-יוני. המענק, שיכנס ישירות לחשבון הבנק, יהיה בשיעור של 70% מההכנסה החייבת החודשית הממוצעת, ועד לסכום של 10,500 ש"ח. בניגוד למענק הקודם ששולם בחודש מרץ, בקבוצה זו נכללים גם שכירים בעלי שליטה בחברות. ניתן יהיה להגיש בקשות למענק דרך אתר רשות המסים החל מהשבוע הראשון של חודש מאי.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בהודעה משותפת למשרד ראש הממשלה ולמשרד האוצר צוין כי התכנית גובשה בתום עבודת מטה מעמיקה שקיימו הנהלת משרד האוצר, רשות המסים והנהלת משרד ראש הממשלה בראשות רונן פרץ, ולאחר שיח עם אוכלוסיית העצמאיים ונציגי המגזר העסקי. "מדובר בצעד סיוע משמעותי לצד החזרתו של המשק לפעילות סדירה". חבילת הסיוע מתווספת למהלכים שכבר בוצעו לטובת הסיוע למגזר העסקי ביניהם מענק סיוע ייעודי לעצמאים, פטור מארנונה עסקית ל-3 חודשים, הקמת קרנות להלוואות בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים, מימון הוצאת העובדים לחל"ת, החזרי מס ועוד.