בני 67 ומעלה שאיבדו את את מקום עבודתם בעקבות משבר הקורונה יקבלו מענק של עד 4,000 ש"ח גם בחודש מאי – כך נקבע בהחלטת ממשלה שאושרה הבוקר (שישי). העובדים, שעל פי החוק אינם זכאים לדמי אבטלה, קיבלו מענק מיוחד בחודשים מרץ ואפריל. המענק חושב בהתאם לגובה הכנסתם מפנסיה.

חוק הביטוח הלאומי מחריג עובדים מעל גיל 67 מהזכאות לדמי אבטלה, במידה שפוטרו מעבודתם. כך מצאו עצמם אוכלוסיה זו, שרבים מהם נשענים על הכנסתם מעבודה לקיומם בשל היעדר ביטחון פנסיוני, או בשל פנסיה נמוכה, בלא כל מענה. בסוף חודש מרץ אישרה הממשלה כי עובדים אלו יקבלו מענק בסך עד 2,000 ש"ח לחודש מרץ, ועד 4,000 ש"ח באפריל. כעת המענקים אינם מהווים כאמור דמי אבטלה, ואינם תלויים בגובה הכנסתם הקודמת של עובדים אלו מעבודתם – אלא בגובה הקיצבה הפנסיונית שהם מקבלים כיום.

הביטוח הלאומי ישלם את מענק הסתגלות נוסף לבני 67+ שלא חזרו לעבודה בחודש מאי או למי שהוצאו לחל"ת למשך 30 יום או פוטרו בחודש מאי. המענק עבור חודש מאי ישולם בנוסף למענקים עבור החודשים מרץ ואפריל.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

למענק זכאים תושבי ישראל בגיל 67 ומעלה, שפוטרו או הוצאו לחל"ת לשלושים יום לפחות בעקבות משבר הקורונה, אחרי שעבדו כשכירים לפחות שלושה חודשים בטרם הפיטורים/הוצאה לחל"ת. למענק של חודש אפריל זכאים מי שהיה זכאי למענק בחודש מרץ ולא שב לעבודה עד ה-19.4.20 או מי שהוצא לחל"ת או פוטר עד ה-19 באפריל בעקבות משבר הקורונה. כעת, כאמור, הוחלט על מענק נוסף לחודש מאי על פי החישוב הבא:

  • מענק בסך 4,000 ₪ – למי שהכנסתו מפנסיה נמוכה מ-2,000 ש"ח או אם אין לו הכנסה מפנסיה.
    • מענק בסך 3,000 ₪ – למי שהכנסתו מפנסיה בין 2,000 ש"ח ל-3,000 ש"ח.
    • מענק בסך 2,000 ₪ – למי שהכנסתו מפנסיה בין 3,000 ש"ח ל-4,000 ש"ח
    • מענק בסך 1,000 ₪ – למי שהכנסתו מפנסיה בין 4,000 ש"ח ל-5,000 ש"ח

 

בביטוח הלאומי מציינים כי עובדים שהגישו בקשה לחודשים הקודמים אינם צריכים להגיש אותה פעם נוספת. מי שעדיין לא הגיש בקשה, יכול לעשות זאת בקישור הזה. מכיוון שמדובר במענק ולא בדמי אבטלה, אין צורך לעדכן את שירות התעסוקה. עובדים שחזרו לעבודתם צריכים לעדכן את הביטוח הלאומי במועד החזרה באמצעות אתר האינטרנט, במערכת שתפורסם בימים הקרובים.

לפי נתוני הביטוח הלאומי ערב המשבר, כ-135 אלף שכירים בישראל הם מעל גיל 67. 43% מהם הם בגילים 67-69, 51% מהם בגילאי 70-79, ו-6% הם מעל גיל 80. בביטוח הלאומי העריכו כי לפחות חצי מהם יהיו זכאים – כלומר כ-67 אלף עובדים.