ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר משה כחלון החליטו להקצות תקציב מיוחד נוסף של עד 6 מיליארד שקל לשימור והחזרת עובדים למעגל התעסוקה במשק. תקציב זה אינו חלק מהתקציב שאושר עד כה. בהודעת משרדי ראש הממשלה והאוצר דווח כי בימים אלו נבנה מודל לשימור והחזרת עובדים למעגל התעסוקה במשק בשיתוף נגיד בנק ישראל אמיר ירון.

עד כה לא פורסמו פרטי התכנית, אך לפי מודולים שהופעלו במדינות אחרות מדובר במענק שיינתן למעסיקים בתמורה להחזרת עובדים מחל"ת. המענקים יחולקו בכפוף לתנאים שיקבעו – כמו החזרת העובדים לטווח ארוך ושמירה על השכר. בימים הקרובים תפורסם התכנית המלאה, ואז יתברר מה התנאים, וכן מה גובה המענק.

ההודעה על התכנית מגיעה לאחר לחצים מצד המעסיקים הגדולים במשק לסיוע ממשלתי לעידוד התעסוקה, ואיום כי לא יחזירו עובדים מחל"ת ללא ודאות שהממשלה תסייע בהעסקתם. התכנית שאושרה בשישי האחרון מתייחסת להחזר הוצאות בדיעבד על החודשים מרץ ואפריל, כולל הוצאות שכר למעסיקים שלא הוציאו עובדים לחל"ת, אך לא כללה התייחסות לעידוד העסקה עתידי.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

היום (ראשון) הודיע שירות התעסוקה כי מספר הנרשמים בשירות התעסוקה מתחילת חודש מרץ חצה את המיליון, ושיעור האבטלה במשק עומד על 27.4%. מתוך דורשי העבודה שנרשמו, 87.9% דיווחו כי הוצאו לחופשה ללא תשלום ו-7.25% פוטרו.

לפי ההודעה, בימים הקרובים תובא לאישור הכנסת בקשה להרחבת התכנית הכלכלית מעבר ל-80 מיליארד שקל, שתכלול את התכנית להחזרת העובדים למעגל התעסוקה וצעדים נוספים. זאת, בנוסף לקרן ההלוואות בערבות מדינה לעסקים גדולים בסכום של 6 מיליארד שקל. הקרן תחל לפעול מיד לאחר יום העצמאות. המודל המפורט להקצאת המסגרת התקציבית לתוכנית החדשה יפורסם בימים הקרובים.