893.7 אלף עובדים, שהם 43% מהמועסקים בישראל, דיווחו על היעדרות זמנית מעבודתם בחודש מרץ, לעומת 10.1% בפברואר – כך עולה מסקר כח אדם שפרסמה אתמול (חמישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ב'היעדרות הזמנית' נכללת בעיקר ההוצאה הכפויה לחל"ת שחוו מאות אלפי עובדים במשק. 727 אלף עובדים דיווחו על היעדרות או צמצום שעות העבודה הנובעת ממשבר הקורונה. לפי הסקר, שאינו מגדיר את ההוצאה הכפויה לחל"ת כאבטלה, שיעור האבטלה בישראל עמד במרץ על 3.4% – עלייה של עשירית האחוז בלבד לעומת פברואר.

הסקר שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הוא אומדן נוסף למימדי המשבר בשוק העבודה. בניגוד לנתוני שירות התעסוקה, המבוססים על מספר הפניות לשירות לקבלת דמי אבטלה, בלמ"ס מתבססים על סקר בהשתתפות מדגם רחב של תושבים, וכך מתאפשר למפות גם את מצבן של אוכלוסיות עובדים שאינן זכאיות לדמי אבטלה (כגון עובדים מבוגרים וצעירים), ולכן סביר שלא יפנו לשירות התעסוקה. עם זאת, הנתונים של שני הגופים קרובים יחסית: בשירות התעסוקה דיווחו על כ-887 אלף עובדים שהוצאו לחל"ת בחודש מרץ, 6,000 פחות מאומדן היוצאים לחל"ת של למ"ס.

על פי הנתונים שפורסמו, האחוז הגבוה ביותר של מועסקים הנעדרים מהעבודה מכלל המועסקים היה בענפים: אמנות, בידור ופנאי (66.1%), חינוך (64.0%), שירותי אירוח ואוכל (60.5%), שירותים אחרים (53.8%) ואספקת חשמל (52.0%).

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

מנתוני הסקר עולה כי מנהלים נשארו מועסקים והוצאו לחל"ת בשיעור נמוך בהרבה משאר העובדים: שיעור המנהלים השכירים ה"נעדרים זמנית מעבודתם" עומד על 29.5% בלבד מכלל המנהלים המועסקים, בעוד שיעורם הכללי של המועסקים ה"נעדרים זמנית מעבודתם" עומד על 43.1% מכלל המועסקים.

בלמ"ס פרסמו גם כי מספר המשרות הפנויות רושם ירידה חדה של כ-43% בחודש מרץ, כ52.6 אלף משרות פנויות (2.1% מהמשרות במשק), לעומת 91.7 אלף בחודש פברואר (3.24%), ירידה של כ-39 אלף משרות. בתחום התיירות וההסעדה נרשמה ירידה תלולה של 86% במספר המשרות הפנויות. הנתון מופק באמצעות סקר שנערך מדי חודש בקרב מעסיקים במשק. בלמ"ס מעריכים כי בעת משבר מעסיקים מפסיקים קודם גיוסי עובדים ורק לאחר מכן מתחילים לפטר עובדים בחברתם.

לפי הנתונים כי ענף אירוח ואוכל שבו מסווגות חברות העוסקות במלונאות, הסעדה ואולמות אירועים מראה על ירידה כמעט מוחלטת במספר המשרות הפנויות (ירידה של 86%) לעומת הרבעון הקודם. משלחי היד הנוספים שרשמו את הירידות הדרסטיות ביותר במספר המשרות הפנויות הם תחום עבודות הבנייה (ירידה של 34%), מכירות (22%-) מלצרים ומוזגים (29%-), טבחים (22%-), נהגים (23%) ופקידים (26%-). לעומת זאת, משלחי היד בהם הירידה בכמות המשרות הפנויות הייתה מתונה יחסית הם בתחום המחשבים (4%-) והטיפול הסיעודי (3%-).