אמש, בשעת לילה מאוחרת, הגיע המשא ומתן המורכב לסיומו. יו״ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד והממונה על השכר באוצר, קובי בר נתן חתמו על הסכם להחזרת המגזר הציבורי לעבודה. על פי ההסכם, עובדי המגזר הציבורי יחזרו לעבודה מלאה כבר מחר (ראשון). החזרה תבוצע בתנאים המגבילים של התו הסגול, ועובדים שלא יהיה ניתן להשיבם לעבודה תחת המגבלות, ישארו בבית ויקבלו 80% משכרם (12.5% יחשבו כמקדמה שתוחזר בפריסה של עשרה חודשים קדימה לאחר חזרתם לעבודה), עד להשבתם לעבודה.

על פי ההסכם, כדי לאפשר חזרתם של עובדים רבים ככל הניתן לעבודה, תאפשר ההסתדרות לממשלה באופן חד פעמי וחריג, לבצע ניוד עובדים ומעבר לעבודה במשמרות לתקופה המוגבלת של ההסכם, עד סוף חודש יוני. בהסכם ישנו גם מנגנון ליישוב מחלוקות בהשתתפות נציג הממונה על השכר באוצר ונציג יו"ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות, ובמידת הצורך נציג הרשויות המקומיות.

עם תחילת משבר הקורונה במרץ נקבע בהסכם קיבוצי בין ההסתדרות לממשלה ולרשויות המקומיות כי עובדי המגזר הציבורי שלא יוגדרו כ'חיוניים' ישהו בחופשה בתשלום על חשבון ימי החופשה הצבורים שלהם. באמצע אפריל נחתם הסכם נוסף שקבע כי המעסיקים ישאו במחצית מעלות החופשה עד לסוף החודש. ההסכם הנוכחי מעביר את תשלום השכר לעובדים שלא יחזרו לעבודתם אל המעסיקים בלבד.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

יו״ר ההסתדרות ארנון בר-דוד התייחס להסכם ואמר ״ההסכם הוא שלב משמעותי להשבת השגרה ולהגדלת המענה שמדינת ישראל מעניקה לציבור בימים הללו. דאגנו לחזרה אחראית של העובדים לעבודה סדירה, תוך פרישת רשת ביטחון והבטחת רצף זכויות גם למעט העובדים שבשלב זה, עדיין לא יוכלו לחזור לעבודתם. לא נשאיר אף אחד מאחור״.

הממונה על השכר באוצר, קובי בר נתן אמר ״ההסכם החדש מייצר מנגנון גמישות הולם למעסיקים במגזר הציבורי. הוא מאפשר להרחיב את השירותים הניתנים לציבור בשל הגדלת מספר העובדים שחוזרים לעבוד. במקביל, הוא נותן מענה לעובדים שלא ניתן להעסיקם. אני מעריך את יו״ר ההסתדרות על הירתמותו לטובת המאמץ המשותף בהגעה להסדר זה״.

יו"ר מרכז השלטון המקומי, חיים ביבס התייחס גם הוא להסכם ״השלטון המקומי ממשיך לדאוג לעובדיו ולהעניק להם ביטחון תעסוקתי בהסכם קיבוצי חדש שייתן מענה כולל למצב הקיים. ההסכם חל על העובדים שלא צפויים לשוב למעגל העבודה בקרוב עקב המגבלות הקיימות, ומבטיח את המשך השתכרותם כמעט במלואה״.