מקומות העבודה והמסחר יכולים להעסיק את כלל העובדים החל מהיום (ראשון), בכפוף לעמידה ב'תקנות התו הסגול' להעסקת עובדים והפעלת עסקים, שמטרתן למנוע הדבקה בנגיף הקורונה. תוקף התקנות המגבילות נוכחות עובדים במקום העבודה ל-30% מהעובדים בלבד הסתיים בחמישי האחרון. עם זאת נקבע כי על המעסיקים לאפשר עבודה מהבית ככל הניתן

תקנות 'התו הסגול' אושרו בממשלה לפני כשבועיים, וכוללות שורת דרישות מבעלי עסקים ומעסיקים למניעת התפשטות הנגיף. אתמול (שבת) אישרה הממשלה כי הן יחולו גם על מקומות העבודה במגזר הציבורי.

בדיקת חום בכניסה, ישיבות של עד 8 משתתפים

בהתאם להנחיות 'התו הסגול' מחויב מקום העבודה לשאול את הנכנסים בשעריו האם חום גופם היה למעלה מ-38 מעלות צלזיוס בשבוע החולף, האם היו במגע קרוב עם חולה קורונה מאומת, והאם הם משתעלים. במידה והתשובה לאחת מהשאלות חיובית, לא תותר כניסת העובד למקום העבודה (למעט עובד שהשיב שהשיעול שלו נובע ממצב כרוני, כגון אסטמה או אלרגיה). מקום העבודה נדרש גם לבצע מדידת חום בכניסה, ולא להתיר כניסתם של עובדים עם חום גוף של למעלה מ-38 מעלות. על המעסיק לנהל רישום של מספר הלקוחות והספקים השוהים במקום העבודה, מספר התשאולים ומדידות החום שביצע לנכנסים לעסק, ומספר האנשים שלא הותרה כניסתם בעקבות התשאול או מדידת החום כאמור.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

במקומות העבודה חייבים הן העובדים והן המבקרים והלקוחות לעטות מסיכת בד המכסה הן את הפה והן את האף, שיכולה להיות מסכה המיועדת לכך או מסכה ביתית. על בעל העסק לתלות במקומות בולטים לעין במקום, לרבות בכניסה אליו, מודעה בדבר חובת חבישת מסכה, ובמידה ויש במקום מערכת כריזה, להודיע זאת באמצעותה אחת לחצי שעה לפחות. מוחרגים מחובת חבישת המסיכה: עובדים המצויים לבדם בחדר או ברכב עם אדם קבוע נוסף בחדר כשביניהם שני מטרים, או עובדים בתא עבודה פתוח עם מחיצה בגובה 150 ס"מ לפחות בינם לבין עובדים אחרים, בתנאי שהם בישיבה, או שני מטרים לפחות בעמידה. כמו כן מוחרגים ילדים עד גיל 7, ואנשים שמחמת מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית מתקשים לכסות את האף והפה.

מקומות העבודה חייבים לאפשר שמירת מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם, או אמצעים אחרים למניעת הדבקה כגון מחיצות. במהלך העבודה, בחדר שגודלו עד 20 מטרים רבועים לא ישהו למעלה משני עובדים, ובחדר שגודלו עולה על 20 מטרים רבועים לא ישהו למעלה מחמישה עובדים. ניתן לקיים פגישה מקצועית בחדר אחד של עד 8 עובדים. ניתן להגדיל את מספר העובדים בכל חדר, במידה ובין עובד לעובד מותקנות מחיצות.

לכל עובד יוקצה ציוד אישי וקבוע ככל האפשר (ובכלל זאת מקלדת, עכבר וטלפון קווי). יש לחטא באופן קפדני כל ציוד העובד בין אדם לאדם. ככל שהעסק פועל במשמרות, על המעסיק להשתדל לשבץ את העובדים בקבוצות קבועות.

על המעסיק להנחות את העובדים לשמירה קפדנית של כללי ההגיינה, וכן להנחותם שלא לעלות במעלית יותר משניים בבת אחת.

אתמול (שבת) ביטלה הממשלה את האיסור על עובדים מעל גיל 67 להגיע לעבודה, שהיה חלק מהתקנות בשבועיים האחרונים. עובדים אלו יכולים להגיע לעבודה כמו כל עובד אחר.

מחיצה במקומות המקבלים קהל

במקומות למכירת מזון, בתי מרקחת, וחנויות אחרות תוצב מחיצה למניעת העברת רסס בית המוכר ללקוח. בעסקים שכאלו המקבלים קהל נדרש לסמן מקומות לעמידה בתור במרחקים של שני מטרים, להציב שלט המורה לעמוד בהנחיות שמירת המרחק, ולווסת את כניסת הלקוחות באופן שיאפשר עמידה בנהלי שמירת המרחק. על העובדים לעטות בכל עת כפפות ומסיכה ויש לנקות ולחטא משטחים בתדירות גבוהה. יש לשאוף שכל עובד יעבוד מול ספקים קבועים.

עבודה טיפולית תעשה על בסיס של אחד על אחד בלבד, כשהמטפל והמטופל עוטים שניהם מסיכות. בטיפולים שאינם דורשים מגע כגון טיפול פסיכולוגי, ייעוץ או פגישה עם עובדת סוציאלית נדרש לשמור על מרחק של שני מטרים כנדרש.

הסעות לעבודה

מלבד שירותי התחבורה הציבורית, הותרה הפעלת שירותי היסעים למקומות העבודה בלבד, ובהתאם להנחיות המחייבות הפרדה של שורת מושבים בין הנהג לנוסעים, והסעה של עד 20 נוסעים בלבד. יש לשבץ, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה הסעה. במוניות מותר להסיע אדם אחד בלבד, או אדם עם מלווה לצורך רפורי – וזאת כאשר הנוסעים יושבים במושב האחורי בחלונות פתוחים.

בעלי העסקים המעוניינים להעסיק למעלה מ-10 עובדים או 30% ממצבת כוח האדם שלהם, נדרשים למלא טופס הצהרה, שיישאר בבית העסק, על פיו הם עומדים בתנאים אלה, ולמנות ממונה לענייני קורונה שיהיה אחראי לשמירת הכללים. אם התברר כי במקום העבודה התרחשה הדבקה בקורונה, הרשויות יכולות להורות על סגירת מקום העבודה, כולו או חלקו, עד לאחר סיום ביצוע חקירה אפידמיולוגית על ידי משרד הבריאות, וכן להורות על פתיחתו מחדש בתנאים מגבילים.

אילו מקומות עבודה יישארו סגורים?

פעילותם של חנויות בקניונים, מועדונים, פאבים, אולמות אירועים, מכוני כושר ובריכות שחיה, טיפולים לא רפואיים, פארקי שעשועים, מוזיאונים שמורות טבע וגנים לאומיים וכו' עדיין אסורה. מסעדות יוכלו לפעול רק באמצעות שירותי משלוחים, או באיסוף במקום.