בית הדין לעבודה בתל אביב התיר להנהלת אל על למשוך 105 מיליון שקלים מעודפי קופת הפיצויים שהוקמה עם הפרטת החברה, כדי לשלם שכר לכ-700 עובדים הממשיכים לעבוד. בדיון שהתנהל ביום חמישי הביעו האוצר וההסתדרות הסכמה למשיכת הכספים, הנובעת מהמשבר הכלכלי הקשה אליו נקלעה החברה, בעוד נציגות עובדי אל על התנגדה לכך.

בהחלטתה כתבה השופטת יפית זלמנוביץ גיסין כי "לאחר ששקלנו את עמדות הצדדים ושוכנענו כי הכספים המופקדים בקופות הגמל הם כספים עודפים על חבות הפיצויים של המבקשת (חברת אל על – נ.כ.) כלפי העובדים הזכאים, וכי היתרה שתוותר בקופות הגמל לאחר משיכת הסכום הנזכר לעיל תכסה את התחייבויות המבקשת כלפי העובדים הזכאים, כלשון חוזר רשות שוק ההון, אנו מתירים למבקשת למשוך 105 מליון ש"ח מתוך קופות הגמל.

בעת הפרטת אל על הוקמה קרן פיצויים לעובדים הוותיקים שבה הפקידה המדינה 108 מיליון דולרים. עם השנים צברה הקרן ריבית ונוצרו בה עודפים. על עודפים אלו, בגובה 166 מיליון שקלים, טענו לבעלות משרד האוצר, כמו גם העובדים והחברה עצמה. המחלוקת בנושא מצויה מזה כשנתיים בבית המשפט המחוזי, אולם על רקע המשבר התזרימי הקשה אליו נקלעה כעת החברה בעקבות התפרצות מגפת הקורונה ועצירת מרבית הטיסות הבינלאומיות, פנתה הנהלת החברה לבית הדין לעבודה בבקשה דחופה לשחרר 115 מיליון שקלים מכספי הקופה, עד לאישור הלוואה משמעותית יותר, בערבות המדינה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בית הדין הבהיר כי יש לפרש את ההסכם מ-2003 במסגרתו הוקמה הקרן, כך שהסכמת נציגות העובדים למשיכת כספים מקופת הפיצויים נדרשת רק ב"מקום בו קיימת סכנה כי לא יהיה די בכספים המופקדים בקופות כדי לשלם את מלוא פיצויי הפיטורים על פי דין לעובדים הזכאים". השופטת קבעה כי כרגע, יש בקרן די כספים לתשלום כלל הפיצויים לעובדים: מתוך 249 מהעובדים הזכאים ישנם 23 שעודם מועסקים, ועבורם הופקדו מלוא כספי הפיצויים בקופות אישיות, בחישוב היוצא מתוך נקודת הנחה שימשיכו בעבודתם עד גיל 67. "מן הדברים דלעיל, עולה, אם כן, כי הכספים המופקדים בקופות הפיצויים המנוהלות על ידי המשיבות 1-2 (אל על ומשרד האוצר – נ.כ.) הם כספים עודפים, כלומר: כספים העולים על חבות הפיצויים של אל על כלפי העובדים הזכאים, ואף נציגות העובדים מכירה בכך".

במעמד הדיון חזרה ההסתדרות מהסכמתה למשיכת 115 מיליון שקלים, והביעה הסכמה למשיכת 105 מיליון שקלים בלבד – כשהיא מבקשת ש-10 מיליון השקלים הנוספים יופקדו בחשבון נאמנות על מנת שישמשו לתשלום פיצויי פיטורין מוגדלים לעובדים העלולים למצוא עצמם מפוטרים בהליך ההבראה של אל על. " קיימת דרישה לפיטורים של 2000 עובדים. אם אנו לא נדע לרכך את זה, אנו נכנס למשבר שלא נדע איך לצאת ממנו", אמר יו"ר איגוד עובדי התחבורה אבי אדרי בדיון בחמישי. "החברה הודיעה שאין שום כספים לפיצויי פיטורים מוגדלים. חשבתי שבצד השני יהיה לאוצר אוזן קשבת, וזה לא קרה".

המשא ומתן עם האוצר, שנעשה בליוויו הצמוד של יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד, במטרה להבטיח את עתידה של החברה, נמשך מזה כחודשיים. במקביל, מחפשת החברה בנק שיסכים להעמיד לה את ההלוואה הנחוצה בגובה כ-400 מיליון שקלים, לאחר שהמדינה סירבה להעמיד לה סיוע ישיר.