רשות החשמל העניקה ארכה נוספת ליזמים המתקינים פאנלים סולאריים. אחרי שאישרה כבר דחייה של 60 יום, ביום חמישי האחרון אישרה הרשות דחייה של 30 ימים נוספים במועדי השלמת הפרויקטים.

היזמים שהמשיכו לעבוד בחודשים האחרונים טוענים שהמקור לעיכובים בהתקנות נוצר בשרשרת האספקה של חומרי הגלם המגיעים מסין. בימים האחרונים הפעילו היזמים לחץ על רשות החשמל לאפשר את הדחייה הנוספת, וטענו כי בלעדיה, יבוטלו חלק מהפרויקטים ויחולטו ערבויות שיפגעו בתעשייה לתקופה ארוכה.

ברשות החשמל ניסו לאזן בין הרצון להיענות לדרישות היזמים, לבין הרצון להאיץ את הפרויקטים שיאפשרו לישראל לעמוד ביעדי יצור האנרגיות המתחדשות, והחליטו על דחייה של 30 יום נוספים השלמת הפרויקטים. האיחור הכולל שיותר ליזמים ללא סנקציות יעמוד על כשלושה חודשים.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

על רקע הביקורת על שיטת ההקצאות של מתקנים סולאריים, רשות החשמל צפויה לפתוח לשימוע ציבורי את המלצותיה לשר האנרגיה להגדיל את יעדי האנרגיות המתחדשות בשנת 2030 מ-17% ל-30%. ברשות החשמל חושבים כי הגדלת היעדים ארוכי הטווח יאפשרו אופק ברור יותר ליזמים שידעו שיהיה ביקוש לחשמל שייצרו.

למרות טענות של חלק מהפעילים בענף נגד שיטת התמחור שכופה רשות החשמל על היצרנים הפרטיים, בשלב זה, אין לרשות החשמל כוונה לשנות את שיטת התמחור. זאת  למעט יצרני הגגות הקטנים שייהנו מתעריף קבוע מראש. ברשות החשמל מאמינים כי שמירה על שיטת התמחור הקיימת תסייע לשמור על מחירים נמוכים. היזמים מצידם טוענים כי שיטה זו מובילה לתחרות חריפה מדי, ולהעמסת סיכון מוגזמת על היזמים.