ראש הממשלה נתניהו וראש רשות המיסים ערן יעקב הציגו אתמול (שני) את התוכנית שתאפשר לעצמאים ולבעלי עסקים קטנים שנפגעו ממשבר הקורונה לקבל מענקי סיוע מהמדינה ״בקלות ובמהירות״. התכנית תיושם החל מהיום (שלישי) במסגרת הפעימה השנייה של מענק הסיוע. על פי התכנית, הבקשות יוגשו בצורה ישירה באזור האישי של המבקש באתר רשות המסים.

מי זכאי?

כדי להיות זכאי למענק, צריך המצהיר לעמוד בתנאים הבאים: ההכנסה החייבת במס ב-2018 אינה עולה על מליון ש״ח, ואינה נמוכה מ-8,568 ש״ח; הוא צופה ירידה במחזור של יותר מ-25% לעומת התקופה המקבילה אשתקד; והוא בן 20 ומעלה. יש לציין כי מדובר בתנאים מקלים לעומת הפעימה הראשונה, שניתנה לעצמאים בעלי מחזור של 24,000-240,000 שקל. בנוסף, בוטלה תקרת התלות בהכנסות בן או בת הזוג.

איזה מידע צריך כדי להגיש את הבקשה?

טופס הבקשה כולל הצהרה של שני נתונים שאותם מכיר כל בעל עסק: ההכנסה החייבת בחודשים מרץ עד יוני 2019, וההכנסה המשוערת לחודשים מרץ עד יוני 2020. כדאי להיערך עם נתונים אלו לפני שניגשים למלא את טופס הבקשה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

מה יהיה גובה המענק?

המענק יעמוד על 70% מההכנסה החודשית שאבדה (הגדלה של 5% לעומת הפעימה הראשונה) ולא יותר מ 10,500 ש״ח (בעוד תקרת הפעימה הראשונה עמדה על 6,000 ש״ח בלבד).
עסקים בעלי מחזור של 18,000-300,000 ש״ח בשנה יוכלו לקבל מענק נוסף בסך 700-3025 ש״ח.

מתי מקבלים את הכסף?

על פי ראש רשות המסים ערן יעקב, סכום המענק יועבר לחשבון הבנק של תוך יומיים בלבד. למעשה, המדינה מחליפה את אופן בדיקת הבקשות, ומאמצת את המודל הנהוג בארה"ב, שבו העברת הכסף מתבצעת לפני אימות הנתונים. כך מקווים ברשות המסים  לעקוף את הבירוקרטיה ולהזרים את הכסף במהירות המירבית. בשלב הבא תבדוק רשות המסים את הדיווחים, ובמידה שיתגלו טעויות, תתבצע התחשבנות מול הזכאים בדיעבד.

הפעימה השלישית בדרך

בנוסף למענק שעליו הוכרז (הפעימה השנייה), ברשות המסים מתכוננים לפעימה השלישית שתחל ב 12 למאי ותכלול עסקים עם מחזור של עד 20 מליון ש״ח, שהם למעשה 98.5% מהעסקים בישראל. פעימה זו תאפשר פיצוי בהיקפים משמעותיים הרבה יותר מהפעימות הקודמות, בסך של עד 400,000 שקל שיכנסו לחשבון תוך שבוע מהגשת הבקשה. גם מענקים אלו יינתנו על פי הצהרה ויבדקו בדיעבד, אך יש לציין שתהליך הגשת הבקשה לקבלתם מורכב יותר, וכולל חישובים שונים שמומלץ להיעזר ברואה חשבון על מנת לבצעם.

מה כתובת האתר של רשות המסים?

https://secapp.taxes.gov.il/logon/LogonPoint/tmindex.html#/clientDashboard

סייע במתן המידע: רואה חשבון איציק גרסטנר