המדד המשולב ירד בחודש מרץ ב-0.06%, ירידה מאז ראשונה מאז משבר החובות באיחוד האירופי ב-2012, כך הודיע היום (שלישי) בנק ישראל. על פי ההודעה, הירידה במדד נגרמה מהחמרת משבר הקורונה בחודש מרץ, שהביאה להשבתת חלק ניכר מפעילותו של המשק, לירידות חדות ביצוא הסחורות, ביבוא מוצרי צריכה ובשיעור המשרות הפנויות.

בגלל שהוא מבוסס על מגוון רחב של נתונים, ירידות במדד המשולב נרשמות, בדרך כלל, רק כשמרבית הנתונים שהוא בוחן נמצאים במגמת צניחה. לכן ירידה במדד המשולב מהווה אינדיקציה למשבר כלכלי חמור. על אף הירידה הקלה במדד בחודש מרץ, הוא מייצג למעשה את חומרת הפגיעה ביצוא הסחורות, שנפלו בחודש מרץ ב-21.9%. מדד נוסף שרשם ירידה משמעותית הוא מדד יבוא מוצרי הצריכה שירד ב-3.8%.

מצד אחד מדובר בירידה חדה מאוד בשני מדדים חשובים לכלכלה הריאלית. מצד שני מאחר ותנועת הסחורות נעצרה על ידי גורם חיצוני לכלכלה, מוקדם לקבוע האם מדובר בירידה זמנית שתתוקן עם ההתאוששות מהמשבר הבריאותי, או שמדובר בסימן הזהרה נוסף לקראת מיתון עמוק.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

המדד המשולב לבחינת מצב המשק הוא כלי דרכו אומד בנק ישראל את הכלכלה הראלית בזמן אמת. המדד מחושב על בסיסי עשרה אינדיקטורים שונים: מדד הייצור התעשייתי, מדדי הפדיון בשירותים ובמסחר, היבוא של מוצרי צריכה, היבוא של תשומות לייצור, יצוא הסחורות, יצוא השירותים, מספר משרות השכיר במגזר הפרטי, שיעור המשרות הפנויות ומספר התחלות הבנייה. היקף הנתונים המגולמים בו מאפשר תמונה רחבה ומהימנה, באופן יחסי, של מצב הכלכלה הראלית במשק.