מזכ"לית הסתדרות המורים יפה בן דוד דורשת ממשרד הבריאות לגבש הנחיות ברורות לחזרת מורים בקבוצות סיכון לקורונה לעבודה בבתי הספר. לדברי בן דוד, למרות שחלפו ארבעה ימים מחזרתם ללימודים של תלמידי כיתות א' עד ג', מעמדם של מורים שאינם יכולים לחזור לעבודה טרם הוסדר, והנחיות משרד הבריאות בנושא סותרות זו את זו.

בפנייה למנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, כתבה בן דוד כי המכתבים שהוציא המשרד למורים אינם קובעים באופן ברור האם מורות שמוגדרות בקבוצות סיכון של נגיף הקורונה יכולות להיעדר מהעבודה ולא לאבד את פרנסתן. "איך ייתכן שההתחשבות במצבי סיכון היא המלצה בלבד?", כתבה.

בן דוד מצביעה על סתירה בין מכתב ההנחיות שנכתב על-ידי המשנה למנכ"ל משרד הבריאות פרופ' איתמר גרוטו וראשת שירותי בריאות הציבור פרופ' מיכל סדצקי, לפיו יציאה לעבודה של אנשים בקבוצות הסיכון היא על סמך החלטתם האישית. דברים אלו עומדים בסתירה להנחיות משרד הבריאות האוסרות על מורים במצבי סיכון לצאת ללמד.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

לדברי בן דוד, הסתירה אינה מאפשרת למורים ביטחון ואינה מסייעת להם להבין האם הם מוגדרים במצבי סיכון, מהו אופן הפיצוי שיקבלו במידה ולא יתבקשו לחזור לעבודה או יקבלו אפשרות בחירה שלא לצאת עבודה. "אם בכירי משרד הבריאות, האמון על בריאותם של אזרחי המדינה במשבר הקורונה ובכלל, לא מצליחים להגיע לכלל תמימות דעים, איך יכולים אזרחי המדינה להבין כיצד עליהם לפעול?", כתבה. בנוסף היא ציינה שלא ברור אם חולי לב ומחלות כלי דם נחשבים בקבוצת סיכון.

בנוסף פנו בן דוד יחד עם יו"ר מרכז השלטון המקומי חיים ביבס למנכ"ל בר סימן טוב, והתריעו כי ההנחיות שנשלחו למורים בקבוצות סיכון לספק אישור רפואי על היעדרות אינן יכולות להתבצע עקב סירוב רופאי משפחה לנפק להם אישורי מחלה. לדבריהם, בפועל נשלחים העובדים להיבחן אצל הרופאים התעסוקתיים, וזמן ההמתנה לתור לרופא ארוך במיוחד ואינו מיידי. "על משרד הבריאות לקבוע באופן ברור מהי ההנחיה הרפואית לגבי העובדים במצבי סיכון, שתאפשר לרופא המטפל להוציא אישור מחלה מתאים לעובד ההוראה או עובד הרשות המקומית", דברי ביבס.

טרם התקבלה תגובה ממשרד הבריאות.​