משרד הרווחה פרסם  אמש (רביעי) את עיקרי המתווה לפתיחת המסגרות לגיל הרך בפיקוח המדינה (גילאי לידה עד 3) לפעילות ביום ראשון הקרוב. המתווה כולל חלוקה לקבוצות קבועות של עד 17 ילדים בכל קבוצה, תוך שמירה על כללי מרחק פיסי. משפחתונים יפעלו בקבוצה של עד 5 ילדים. הפעילות במעון תתקיים בכל ימות השבוע, ללא רוטציה, ובשעות הפעילות הרגילות של המעון. הפעילות תכלול הקפדה על כללי היגיינה קפדניים לפני ואחרי כל מגע עם פעוט, וחיטוי יסודי של המעון בסוף יום.

עד 17 בכיתה: לפי המתווה, הפעילות במעונות היום תתקיים בכל ימות השבוע ותהיה בקבוצות קבועות של עד 17 ילדים בכל כיתה, תוך הקפדה על ריחוק בין הקבוצות. לקבוצות תינוקות יהיו שלוש מחנכות, ולקבוצות פעוטות ובוגרים יהיו שתי מחנכות. ככל שהביקוש למעון יעלה על ההיצע, ניתן יהיה לפתוח קבוצות חדשות, לנייד ילדים בין מסגרות, בהתאם לגילאי הילדים ובהתאם לכמות הילדים המותרת בכל קבוצה ובכל מעון. המעונות יורשו גם לפתוח קבוצות רב גילאיות. כמו כן, תעדוף הילדים במסגרת ייעשה בהתאם לנוהל סדר קבלת הילדים למעון.

מחטאים הכל לפני ואחרי: באחריות כל מנהל מעון/משפחתון לדאוג לחיטוי המסגרת ולהכנתה בטרם ייכנסו הפעוטות, מדי יום, ותכלול את ניקוי הכיתות, המרחבים, השירותים, המסדרונות, המעקות, הידיות וכל מתקן, משטח, משחק, ספר או אביזר שהילדים נוהגים לגעת בהם בשגרת הפעילות. בסוף כל יום, יתבצע חיטוי יסודי של כלל הכיתות והמרחבים המיועדים לקליטת ילדים. לכל קבוצת ילדים יהיה נאמן בריאות מתוך אחד מאנשי הצוות שלה, שיהיה אחראי על שמירת נהלי ההיגיינה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

רחיצת ידיים: הנהלים קובעים כי על הצוות ועל הילדים להקפיד על רחיצה תכופה ויסודית של הידיים בסבון, תוך הקפדה יתרה, לפני ואחרי מגע פיזי עם ילד, לפני ואחרי האכלה, לפני ואחרי שימוש בשירותים/החתלה, ולפני החזרה למרחב הציבורי.

ארוחות: לפני כל ארוחה יש להקפיד על רחצת ידיים בסבון, הן של הצוות והן של הילדים. יש להקפיד, ככל הניתן, על שמירת מרחק בין הילדים ולמנוע העברת מאכלים וכלים. אספקת המזון תיעשה כבשגרה, תוך הקפדה יתרה על הנחיות משרד הבריאות. המבשל/ת יובילו את עגלת המזון עד פתח הכיתות. נאמן הבריאות יכניס את האוכל לשטח הכיתה, ויוציאה מיד בסיום הארוחות.

החלפת חיתולים עם כפפות: בעת מגע עם הפרשות גוף יש להשתמש בכפפות, לזרוק את הכפפות לאחר השימוש ולרחוץ ידיים במים ובסבון – הצוות והילד כאחד.

משחקים: צוות המעון יגדיר מראש את ערכות המשחקים בנפרד לכל קבוצה. משחקים שאינם ניתנים לחיטוי יוצאו משימוש.

נאמני בריאות: באחריות נאמני הבריאות בכיתות להקפיד הקפדה יתרה על היגיינה אישית לאורך כל היום של כלל הנוכחים במעון ולוודא ניקוי מרחבי הגן במהלך היום כולל ניקוי תכוף של חדרי השירותים.

חתימה על הצהרת בריאות מדי יום: באחריות ההורים לחתום על טופס הצהרת בריאות לגבי ילדיהם מדי יום, וכן אנשי הצוות יצהירו על בריאותם מדי יום לפני תחילת יום הפעילות.

מניעת התגודדות הורים בזמן כניסה ויציאה מהמעון: ההורים יביאו את הילדים למסגרת ויאספו אותם בתום יום הפעילות. בשעת קבלת הילדים יציב מנהל המעון איש צוות שיקפיד על חבישת מסכה במרחב הציבורי (למעט הפעוטות), ימנע התגודדות בפתח המעון ובשטחו ויקפיד על מרחק של 2 מטר. איש הצוות בכניסה יוודא כי הכניסה נעשית בהתאם להורה נכנס והורה יוצא, ויעביר את הילד למטפלת הקבועה ללא שיהוי, יוודא כי הפעוט רוחץ ידיו בכניסה ויעבירו מידית לקבוצה המטפלת בו.

איסור כניסה במהלך היום: ככלל, הורה או כל אדם אחר לא יורשו להיכנס לא יורשו להיכנס למבנה מעון היום, אלא במקרה חירום ובאישור מנהל המסגרת לגיל הרך.​