משבר הקורונה עדיין לא מכביד דרמטית על הוצאות המדינה. לפי הנתונים שפרסם אמש (רביעי) משרד האוצר, מתחילת השנה גדלה ההוצאה הממשלתית רק ב-0.3% לעומת ההוצאה באותה התקופה בשנת 2019. מתחילת השנה הוציאה המדינה 132 מיליארד ₪, מתוכם רק 3.8 מיליארד ₪ היו הוצאה הקשורה ישירות למשבר הקורונה.

על פי ביצוע תקציב המדינה, רק 26% מהתקציב שהוקצה לתכנית הכלכלית להתמודדות עם משבר הקורונה יצא עד היום בפועל: 20% מהתקציב שהוקצה לסיוע לעצמאים ו-32% מהתקציב שהוקצה למשרדי הממשלה לטיפול במשבר הקורונה.

את העלייה הנמוכה בהוצאה ניתן לקשור גם לשיעורי הוצאה נמוכים בינואר ופברואר, עקב פעולת המדינה בתקציב '1/12' על בסיס תקציב 2019, הנובע מהיעדר תקציב מדינה מאושר לשנת 2020. מתחילת השנה מנוהל תקציב המדינה על ידי החשב הכללי רוני חזקיהו, וכל הוצאה החורגת מהשיעור שנקבע לאותו חודש דורשת אישור ועדת חריגים. במרץ שינתה הכנסת את החוק באופן זמני והגדילה את מסגרת התקציב ב-80 מיליארד ש"ח למימון משבר הקורונה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

הכנסות המדינה ירדו מתחילת השנה רק ב-4% לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019. בתוך חישוב זה יש לציין כי בחודשים מרץ-אפריל של השנה שעברה היו הכנסות המדינה גדולות במיוחד בעקבות הקדמת ייבוא כלי רכב. עם זאת, הכנסות המדינה ממיסים צפויות להיות נמוכות מבדרך כלל השנה, כתוצאה מכך שהביטוח הלאומי לא יפקיד את יתרותיו במשרד האוצר  כפי שנעשה מדי שנה, עקב הזינוק בתשלומי דמי אבטלה.