משבר הקורונה הכניס כמעט בבת אחת מעל מיליון ישראלים למעגל האבטלה. רובם נפגשים בפעם הראשונה עם מערכת ביטוח האבטלה, המופעלת על ידי המוסד לביטוח הלאומי ושירות התעסוקה. "בביטוח האבטלה יש הרבה מכשלות ומכשולים שלא תמיד מוכרים בציבור, בטח לא בזמן אמת", אומר עורך הדין יוסי ביטון, מומחה לביטוח הלאומי ומנהל קבוצת הפייסבוק 'ביטוח לאומי ועו"ד'. הנה כמה דברים שכדאי לדעת.

איך מחשבים את דמי האבטלה?

"כדי להיות זכאי לדמי האבטלה נדרשת אזרחות ישראלית ותקופת אכשרה – כלומר שהאזרח עבד ב-12 חודשים מתוך ה-18 האחרונים לפני תקופת האבטלה. במשבר הקורונה, הוקל הקריטריון הזה לשישה חודשים. ברמה הממוצעת הגורפת, דמי אבטלה מכסים 55-60% מהשכר. ככל שהשכר עולה, אחוז דמי האבטלה נמוך יותר בהתאמה. בשכר גבוה דמי האבטלה יכולים להיות גם 35% מהשכר. אם אדם מקבל שכר של 6,000 ₪, הוא לא יקבל דמי אבטלה בגובה הזה, הוא יקבל 60-70%, בהתאם לקבוצת הגיל". הפרטים המלאים נמצאים באתר המוסד לביטוח לאומי.

צילומי מסך של הודעות הביטוח הלאומי על דמי האבטלה

קיבלתי מקדמה בסך 2,000 ש"ח, מה קורה אם אמצא זכאי לפחות מכך?

"בינתיים טרם מוצו בביטוח הלאומי כל בדיקות הזכאות לדמי אבטלה, ויש אנשים שעוד נשענים על המקדמה ששולמה ב-7 באפריל, סמוך לפסח". לדברי עו"ד ביטון, חלק מהמובטלים שקיבלו את המקדמה יימצאו זכאים לסכומים נמוכים יותר, וההפרשים יקוזזו מדמי האבטלה שלהם בחודשים הבאים, או ייגבו מהם בהמשך אם יחזרו לעבודה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

פוטרתי באמצע מרץ, מדוע אני זכאי לדמי אבטלה על פחות מחצי חודש?

"ימי האבטלה מחושבים לפי ימי העבודה המקובלים. המשמעות היא ששבת וימי מנוחה אינם נחשבים, גם למי שכן עובד בימים אלה. בנוסף, בתחילת תקופת האבטלה מנוכים חמשת הימים ראשונים מימי האבטלה".

"רוב העם יצא לאבטלה בסביבות ה-15 במרץ, ואנשים חשבו שהם יקבלו את מחצית השכר מהמעסיק ועוד מחצית מהמדינה, אך לא כך הדבר. למעשה, עם כל הניכויים, אנשים קיבלו דמי אבטלה על שישה או שבעה ימים בלבד בעבור חודש מרץ, וזה מסביר את הפעימה המאוד נמוכה שאנשים קיבלו על מרץ. לכן ניתנה המקדמה של 2000 השקלים, שתקוזז מהסכום שיינתן בהמשך. אם אדם זכאי לדמי אבטלה של אלף שקלים בחודש, והוא קיבל ב-7 באפריל מקדמה של 2000 שקלים, הוא לא יקבל דמי אבטלה בחודש הבא."

האם ימי החופשה הצבורים מקוזזים מדמי האבטלה של עובד בחל"ת?

עו"ד ביטון מציין כי הטבה נוספת שנתן הביטוח הלאומי בתקופת הקורונה היא חישוב דמי האבטלה ללא ימי החופשה שהעובד צבר. "בשגרה, מדמי האבטלה מנוכים ימי החופשה שעובד צבר אצל המעסיק. מתחילת הקורונה הביטוח הלאומי נותן את דמי האבטלה לעובדים היוצאים לחל"ת ללא מיצוי ימי החופשה".

אני מתחת לגיל 25 ותקופת הזכאות מסתיימת, מה אפשר לעשות?

צעירים זכאים ל-50 ימי אבטלה, כך שעבור מי שהוצא לחל"ת או פוטר באמצע חודש מרץ, היא מסתיימת בימים אלו. עד כה, הזכאות לא הוארכה אוטומטית. עם זאת, ביטון מציין כי למובטלים מתחת לגיל 40 יש זכות להגשה נוספת של תביעת אבטלה בתוך ארבע שנים, בתשלום מופחת. "לגבי הארכת תקופת אבטלה באופן גורף דרוש תיקון חקיקה, ועל זה יש כבר פנייה לממשלה מהביטוח הלאומי. סביר להניח שככל שהמשבר יימשך, יקלו עוד בתנאים".

איך הכנסה נוספת משפיעה על דמי האבטלה?

"ככל שמתקיימות לך הכנסות שלא מעבודה או הכנסות מעבודה נוספת, הן מקוזזות שקל לשקל מול הזכאות לדמי אבטלה".

מלכודות האבטלה

עו"ד ביטון מציג שתי "מלכודות דבש באבטלה" שעלולות להוביל לדרישות השבת כספים לביטוח הלאומי, ומה ניתן לעשות.

מה לעשות אם הוצאתי לחל"ת ולאחר מכן פוטרתי?

"ישנם אלפי עובדים שבתום תקופת החל"ת קיבלו זימון לשימוע לפיטורים. אותם אנשים רשומים כרגע בשירות התעסוקה כמובטלים, וברגע שהם קיבלו מכתב פיטורים הסטטוס שלהם בעצם שינה את 'שם המשפחה' שלו מעובד בחל"ת למפוטר. בניגוד לחל"ת, ברגע שעובד מפוטר מגיעים לו פדיון ימי חופשה וימי הודעה מוקדמת, שיכולים להגיע לעד 30 ימים שהמעסיק אמור לתת. בימים האלה אין זכאות לימי אבטלה לפי החוק. אם ישולמו דמי אבטלה על התקופה הזו, הביטוח הלאומי ידרוש החזר של הכספים האלה מהאזרח ברגע שיגלה זאת".

לדברי עו"ד ביטון, כדי למנוע את הדרישה להשבת כספים, יש להודיע לביטוח לאומי מידית על דבר השימוע ויום הפיטורין הצפוי, בצירוף תלוש שכר לסיום ההעסקה (ובו ייכללו יתרת ימי החופשה ותקופת דמי ההודעה המוקדמת). אפשרות שנייה היא להשהות כל זכאות לדמי אבטלה – מיום הפיטורין ולמשך הימים השוללים דמי אבטלה, אך לא ברור אם קיימת אפשרות כזו באתרי שירות התעסוקה והביטוח הלאומי.

מורי דרך, אמנים ושחקנים שהם עצמאים אך מקבלים דמי אבטלה

"ישנם אלפי עצמאים עם תיק עוסק מורשה בביטוח הלאומי ותיק עוסק מורשה ברשות המסים שנמצאו זכאים לדמי אבטלה כמו מורי דרך, אמנים ושחקנים, שממשיכים לכאורה להיות עצמאיים ובמקביל הם זכאים לדמי אבטלה. הבעיה היא שיום יבוא והם יגישו את דו"ח המס השנתי שלהם, ויימצא שבחודשים האלה כביכול הייתה להם הכנסה במסגרת עיסוקם כעצמאיים גם במרץ אפריל, בגלל שההכנסות של עצמאיים מחושבים לפי חלוקת ההכנסות של שנה שלמה ל-12. כך יימצא שבמרץ-אפריל היו להם הכנסות כעצמאיים ובמקביל הם קיבלו דמי אבטלה, מה שיגרור דרישת השבה מביטוח לאומי".

"כדי להימנע ממצב כזה, הצעד הנכון שהיה נדרש להיעשות הוא פנייה למחלקת הגבייה בביטוח לאומי, לשינוי מעמד ביטוחי – ממעמד עצמאי למעמד של 'לא עובד' בתקופת הזכאות לדמי האבטלה", אומר ביטון.