הממשלה אישרה אמש (מוצ"ש) במשאל טלפוני הארכה והרחבה של ההקלות לקבלת דמי אבטלה. לפי ההחלטה, יוארך התוקף של קיצור התקופה הדרושה לקבלת דמי אבטלה עבור מי שהגיש בקשה לדמי אבטלה במרץ ואפריל מ-12 ל-6 חודשי עבודה ב-18 החודשים שקדמו להגשת הבקשה. ההחלטה כוללת גם את הארכת תקופת הזכאות לדמי אבטלה עד לסוף חודש מאי לכל מי שמסתיימת זכאותו לפני מועד זה.

בנוסף הוחלט כי הביטוח הלאומי יוכל לשלם מקדמה על דמי האבטלה בגין חודש אפריל בסכום של עד 8000 שקל אף למי שטרם הסתיימה בדיקת כל הנתונים לגבי בקשתו. מדובר בהגדלה משמעותית של גובה המקדמה: על חודש מרץ שולמה למי שטרם התבררה זכאותו מקדמה של 2,000 ש"ח.