ועד עובדי קק״ל והנהלת החברה חתמו על הסכם קיבוצי להסדרת השלכות הקורונה על הארגון. במסגרת ההסכם יפוטרו כ-50 עובדים, מתוך כאלף המועסקים בחברה, אך תתחייב שלא לבצע פיטורי צמצום נוספים או פגיעה בשכר עד סוף 2021. 15 מתוך העובדים שיפוטרו הם עובדים בני למעלה מ-55, עם פנסיה תקציבית. בנוסף יפוטרו 35 עובדים עם ותק של עד 3 שנים בחברה.

בתקופת הסכם זה לא יחולו על עובדי קק"ל ההסכמים הקיבוציים במגזר הציבורי, אלא אם כן יקבע כך בהסכמה בין ההנהלה לוועד. המשמעות היא שהעובדים לא ייהנו מתוספות שכר במסגרת הסכם מסגרת במידה ויהיו. מנגד, במידה ויוחלט על גזירות במגזר הציבורי, כגון קיצוץ שכר ועוד בעקבות משבר הקורונה, הן לא יחולו על עובדי קק"ל.

ההסכם מסדיר את סוגיית העובדים שצברו יתרת ימי חופשה שלילית בתקופת הסגר, במהלכה היו עובדי קק"ל כיתר עובדי המגזר הציבורי בחופשה כפוייה. יתרת ימי החופשה של עובדים אלו תתאפס במשכורתם הקרובה, והמשמעות היא שהחברה תישא בעלויות ימי החופשה שלהם בתקופת הקורונה, שמעבר לימים להם היו זכאים על פי חוק, כדי למנוע פגיעה משכרם. יישום המהלך התאפשר לאור אי ניצול התקציב לתשלום שעות נוספות לעובדים בתקופת הקורונה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

ישראל גולדשטיין, יו״ר ועד קק"ל (צילום: איציק לוגסי/ קק"ל)

לצד זאת, הוסכם על צמצום הוצאות הרכב בקק"ל בעלות של 5 מיליון שקלים, זאת מבלי לפגוע בשכר העובדים ומבלי להגביל צריכת דלק. החופשה המרוכזת של חודש אוגוסט הקרוב תבוטל, ובמקומה, החופשה המרוכזת בחול המועד סוכות תשפ"א, תהיה במלואה על חשבון החברה.

איוש משרות פנויות יתאפשר באמצעות ניוד עובדים, שיבוצע בהסכמה עם ארגון העובדים, והעובד לא יהיה רשאי לסרב לניוד ויחויב לשתף פעולה עם ההסכמה בנושא. עובד שינוייד לא יפגע במעמדו, בשכרו ובתנאי העסקתו. במהלך תקופת ההסכם לא ייקלטו עובדים נוספים בקק"ל, ולא יוחזרו עובדי כוח האדם.

 יו"ר ועד עובדי קק"ל ישראל גולדשטיין: "מבחינתי לתת הסכמה להפסקת עבודה של 15 עובדים בפנסיה תקציבית מלאה היא החלטה קשה מאוד, החלטה שהדירה שינה מעיניי במשך מספר ימים. ההחלטה להפסיק עבודתם של 35 עובדים ארעיים הייתה אף קשה יותר היות והמצב במשק קשה והסיכוי למצוא עבודה בימים אלו הוא לא פשוט כלל וכלל. אבל ההסכמות נועדו למנוע השלכות שהיו קשות בהרבה על חלק גדול מעובדי קק"ל".