נדחתה הצבעת בעלי אגרות החוב על גורלה של קבוצת דלק ליום חמישי הקרוב. בשעה 17:00, כחצי שעה לפני מועד סיום ההצבעה, התקבלה בבורסה הודעת הדחיה. בעלי החוב היו אמורים להחליט האם לדרוש פרעון מיידי של אגרות החוב. מה שהיה מביא לאובדן השליטה של יצחק תשובה בקבוצת דלק.

כדי לרצות את בעלי החוב, נתן תשובה את הסכמתו העקרונית לגייס הון נוסף בתמורה להקפאת מצב. חלק מבעלי החוב מקווים כי מעבר להבטחה זו, תשובה יתחייב לשעבד לטובתם 40% משותפות 'דלק קידוחים'. במהלך היומיים הקרובים יקיימו בעלי החוב משא ומתן מול תשובה בשאיפה לקבל תשובות ביחס לדרישותיהם המרכזיות: הגדלת היקף גיוס ההון, שיעבוד עתידי של נכסים לטובתם והתחייבות לאי פעולה בנכסים הבלתי משועבדים ללא ידוע והסכמה שלהם.

יצוין כי חלק מבעלי החוב, ביניהם קרנות הפנסיה: עמיתים, מיטב דש, קרנות המורים והגננות ופסגות, תומכים בפירעון מיידי של החוב. לאחר הודעת הדחיה, החליט בית ההשקעות פסגות לפרוש מנציגות האג"ח במחאה על ההחלטה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

מאחורי חילוקי הדעות בין בעלי אגרות החוב, ביחס לדרישה לפירעון מיידי לעומת הקפאת מצב, עומד החשש כי במקרה של חדלות פרעון יממשו הבנקים את השיעבודים שבידיהם, וישאירו לבעלי אגרות החוב רק 'פירורים' מנכסי הקבוצה.