משרד החינוך מתכנן להחזיר ללימודים בבתי הספר את תלמידי כיתות י' וחלק מכיתות ט' ביום ראשון הקרוב. לפי טיוטת מתווה שפרסם המשרד וטרם אושר, המשרד ממליץ להחזיר ללימודים את תלמידי שכבות י' בכלל בתי הספר, ואת תלמידי כיתות ט' בבתי ספר המיועדים לשכבות ט' עד י"ב בלבד. המשרד ממליץ על חזרה ללימודים פיזיים של יומיים קצרים ורצופים בשבוע לכל מחצית שכבה, אך מותיר לכל בית ספר את ההחלטה כיצד להחזיר את התלמידים בהתאם למרחבים הפיזיים העומדים לרשותו ולכח האדם. במקביל לחזרה ללימודים בבית הספר, תימשך הלמידה מרחוק.

לפי הודעת המשרד, אופן החזרת התלמידים ייבחן על ידי הנהלת בית הספר והצוות החינוכי, בהתאם למגבלת השעות והמרחבים הפיזיים הנתונים לכל בית ספר. כהדגש בחזרה יהיה מתן אפשרות מקסימלית לתלמידים להתכונן לבחינות הבגרות ולהשלים פערים. החזרת תלמידי ט' וי' אושרה לאחר הבנה שנדרש להקם מערך השלמת פערים לקראת שנת הלימודים הבאה. הלימודים ימשיכו במתכונת של קבוצות עד 20 תלמידים, עם מרחק בין שולחנות, שמירת ניקיון וחבישת מסכות, אישור רפואי ובדיקת חום בבתים לפני הגעה לבית הספר

במשרד ציינו כי בימים הקרובים יידרשו בתי הספר לערוך מיפוי של התלמידים כדי לתת מענה לתלמידים שצברו קשיים וזקוקים לתגבור, ולאתר קשיים רגשיים וחברתיים שעלו.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

טרם פרסום המתווה המלא אמרו יו"ר מרכז השלטון המקומי חיים ביבס ויו"ר מרכז המועצות האזוריות שי חג'ג' כי לא יחדשו את הלימודים בכיתות ד'-י' ביום ראשון הקרוב, מכיוון שהוא נותן מענה חלקי בלבד לתלמידים ולהורים. במכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו, טענו השניים כי "המתווה אינו מהווה חזרה ללימודים ולא נותן פתרון לאיש". הנהגת ההורים הארצית קראה להורים שלא לשלוח את תלמידי כיתות ד'-ט' לבתי הספר, עד שינוי המתווה באופן יסודי.