מנכ"ל אל על גונן אוסישקין מבקר בחריפות את דרישות משרד האוצר לחילוץ החברה מהמשבר: "כראש הממשלה אתה נושא באחריות העליונה לכך שלאחר שבעים ושתיים שנה אל על תסיים את דרכה במשמרת שלך, ולכן אנו מבקשים שלא תתקבל החלטה מבלי שתינתן לנו האפשרות להציג לך את ההשלכות של הדרישות החדשות של משרד האוצר".

גונן אוסישקין, מנכ"ל חברת אל על (צילום: פלאש90)

הרקע לדברים, המובא במכתב, הוא דרישות נוספות שהעלה האוצר כתנאי לתמיכת המדינה בחברת התעופה, דרישות שמוגדרות ע"י אוסישקין כ"בלתי ישימות" וככאלה שכל מטרתן להביא לפירוק אל על.

במרכז המכתב עומדת החלטת האוצר להעלות את הסכום בו צריכה החברה לעמוד במסגרת תכנית ההתייעלות שנדרשת ממנה מ-200 מיליון שקלים ל-400 מיליון, דרישה שמשמעותה לפי אוסישקין "החלטה על פירוק החברה וסגירתה". זאת, לאחר שאל על הציגה לאוצר תכנית עסקית שנועדה לאפשר לה לעמוד בהתחייבויותיה ולשלם את החזר ההלוואה. התכנית, שאושרה על ידי הבנקים, כוללת הסכמה של בעלי המניות לשעבד את מניותיהם לטובת ערבות המדינה והזרמת הון לחברה והתגייסות של עובדי החברה, ההסתדרות והשותפים העסקיים לעמידה בתכנית בהיקף של למעלה מ-10 מיליארד שקלים על פני שבע שנים.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

הפגנת עובדי אל על מול משרד האוצר בירושלים (צילום: קובי וולף)

בין ההשלכות הצפויות מסגירת אל על מונה מנכ"ל החברה אבדן הכנסה של כ-10,000 בתי אב במעגל הראשון ו-30,000 בתי אב במעגל השני, לצד פגיעה של 2.5  מיליארד שקלים בתל"ג ואובדן מטוסי החברה שיותיר את המדינה כאי מבודד הנתון לסחטנות של חברות תעופה זרות, ללא צי מטוסים עצמאי. בנוסף, צופה המנכ"ל אובדן של למעלה ממיליארד שקלים מכספי הציבור, בדמות התחייבות החברה להשיב ללקוחותיה את שווי כרטיסי הטיסה הלא ממומשים במלואם.

במכתב מובאת בקשה כי ראש הממשלה ינחה את האוצר לתקן את המתווה שהוצג ו"לחבר את אל על למכונת הנשמה, כפי שעשו מרבית מדינות העולם", תוך ציון העובדה כי משבר הקורונה הוא "כוח עליון" שפגע בחברות תעופה ברחבי העולם  וכי "מדינות רבות בעולם הבינו את חשיבות התעופה הלאומית ונחלצו לעזרת חברות התעופה שלהן, בהיקפים של עשרות מיליארדי דולרים – במענקים, דחיית תשלומי מיסים ואגרות, הלוואות ומתן ערבויות מדינתיות בהיקף של 90 אחוז".

המכתב לרה"מ מסתיים בקריאה "להחלטה דחופה של המדינה". אוסישקין מציין כי "ביטחון תעופתי הוא חלק מהביטחון הלאומי"וכי אל על "קמה ונוצרה עם המדינה, הייתה שותפה למפעלי העלייה, למשימות מדיניות, למבצעים. בעתות משבר וברגעי שמחה אל על הייתה שם והגישה סיוע  לכל ישראלי הזקוק לעזרה. זו העת שהמדינה תהיה כאן עבורנו, כל החלטה אחרת תהייה בכייה לדורות במשמרת שלך".​