הממשלה אישרה במשאל טלפוני הקלות חדשות. מעתה ניתן יהיה לקיים אירועים בשטח פתוח של כל בית עסק המקיים אירועים, בכפוף למגבלות הקיימות לעניין התקהלות במרחב הציבורי. המגבלה עומדת כיום על עד 50 אנשים בשטח פתוח.

על מפעיל בית העסק לעמוד בכל הכללים החלים על הפעלת מקום ציבורי ובכלל זה שמירה על ריחוק פיזי בין המשתתפים, עטיית מסיכות, ושמירה על כללי היגיינה. בכל מקרה לא ישהו במקום כמות אנשים ביחס העולה על אדם לכל 15 מ"ר.

גם בריכות השחייה הטיפוליות ולאימוני ספורטאים יוכלו להפתח.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר