העימות בין בעלי החוב של קבוצת דלק ובעל השליטה יצחק תשובה עוד לא הסתיים, אך מסתמנות הסכמות עקרוניות, שמרחיקות לעת עתה את קבוצת דלק מהכרזה על "תספורת" למשקיעים ואת בעלי החוב מנישול של יצחק תשובה משליטה בקבוצה.

אסיפת בעלי אגרות החוב, להם חייבת דלק כ-5.8 מיליארדי ש"ח, שהייתה אמורה להתקיים היום (ראשון) ב 14:00 נדחתה רגע לפני התכנסותה למחר בשעה 09:00 בבוקר. בפתח האסיפה הודיעה הנאמן לאגרות החוב, דן אבנון, כי החברה הגיע להסכמות על בעלי אגרות החוב, אך המסמך המסכם אותם עוד לא פורסם כדיווח מידי לבורסה ובינתיים חסר תוקף רשמי.

באסיפה מחר, בעלי החוב יקבלו עדכון על ההסכמות בין הנהלת קבוצת דלק לנציגות בעלי האג"ח, ובהם סדרת בטחונות שהנהלת הקבוצה מוכנה להעניק לבעלי החוב. ההתחייבות המרכזית המדוברת היא שיעבוד על 40% מיחידות ההשתתפות בחברת "דלק קידוחים", המשועבדות לבנקים בשלב זה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בתרחיש הנדון, לאחר השבת חובות בסך 2 מיליארד שקלים לבנקים , השיעבודים לבנקים יבוטלו, והחברה תוכל לבצע שיעבודים חדשים לטובת בעלי החוב. בין הדרישות הנוספות של מחזיקי אגרות החוב, מופיעה הדרישה לגיוס הון לקבוצת דלק והתניות נוספות, המגבילות את הנהלת הקבוצה בניהול נכסיה, כל עוד לא השיבה את החובות.

קבוצת דלק מנסה גם להשלים סבב גיוס הון בהיקף של 200 מליון ש"ח, שהחל ביום חמישי ואמור להסתיים היום. עד כה נרשמו ביקושים נמוכים בסבב הגיוס הנוכחי שנקלע לקושי זאת על אף הצהרתו של יצחק תשובה כי הוא מתכוון להשתתף באופן אישי בסבב הגיוס הנוכחי ב30 מליון שקל.

ביום רביעי אמורה להתקיים הצבעה של בעלי אגרות החוב על העמדת החוב לפירעון מיידי. רוב המייצג החזקה של 75% ומעלה בהצבעה עשוי להפוך את החברה לחדלת פירעון, ובכך לסלק את יצחק תשובה משליטה בה. כדי למנוע זאת, ב"דלק" מקווים שההסכמה היום עם בעלי אגרות תוריד את ההצבעה ברביעי מסדר היום, כמו גם להשלים את הסבב הראשון של גיוס ההון, מתוך גיוס מתוכנן של 400 מליון ש"ח עד סוף השנה.

אם יצליח תשובה לרצות את בעלי החוב ולדחות את ההצבעה הוא יישאר בעל השליטה בקבוצה, אך יפעל תחת מגבלות קשות. קבוצת דלק תיאלץ למכור את רוב נכסיה בישראל, ותותיר בידה שני נכסים מרכזיים בלבד, דלק קידוחים בישראל וחברת איתקה בחו"ל, אשר גם בהם המשך השליטה מותנה בעמידה בהסכמים עם בעלי החוב – הבנקים ובעלי אגרות החוב.